U bent hier

Vrije tijd; Wat nu?!

Over het programma

Het programma is er op gericht jongeren bewust te maken van het belang van een kwalitatieve invulling van hun vrije tijd. Na het proces van bewustwording gaan zij met behulp van de tool Assessment Vrije Tijd op zoek naar interesses en competenties op het gebied van vrijetijdsinvulling. 

C(r)ash, omgaan met geld

Doel

Het doel van C(r)ash, omgaan met geld is jongeren inzicht te geven in hun eigen financiële situatie, vaardigheden te leren waarmee ze hun eigen budget kunnen beheren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun financieel handelen.

Doelgroep

Het programma is geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar in de jeugdzorg, de wijk en het onderwijs (vmbo, VSO, praktijkonderwijs, reboundvoorzieningen en entree-opleidingen).

Aanpak

Tijdens de 6 groepsbijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

Work-Wise

Over het programma

Het Work-Wise traject wordt aangeboden door alle Justitiële Jeugdinrichtingen en een aantal JeugdzorgPlus instellingen in heel Nederland. Deze instellingen passen de Work-Wise systematiek toe waaraan een HKZ productkeurmerk verbonden is.

TOPs!

Over het programma

Compleet programma voor jongeren gericht op positief denken en doen

Pagina's

Subscribe to RSS - Jeugdzorg/gemeenten

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl