U bent hier

Onze expertise

Oplossingen door de keten heen vergroten de kans van slagen. Dat is de basis van onze aanpak op het terrein van Justitie & Veiligheid. Voor jeugd en volwassenen is 180 dé specialist in forensische zorg en trajecten van binnen naar buiten.

Wij ondersteunen u actief als het gaat om:

Evidence based trajectbegeleiding

Al meer dan 10 jaar heeft 180 ervaring opgedaan in het ontwikkelen, implementeren en borgen van methoden voor (individuele) trajectbegeleiding. Met Work-Wise (Direct), het Buitenprograma Work-Wise en Aan de Slag hebben we voor Justitiële Jeugdinrichtingen, JeugdzorgPlus instellingen en het Ministerie van Justitie en Veiligheid methoden ontwikkeld en professionals opgeleid. Onze methodieken zijn evidence based, resultaten worden zorgvuldig gemonitord.

Deskundigheidsbevordering professionals

Een belangrijke succesfactor in het verstevigen van de positie van jongeren of volwassenen is het vergroten van de competenties van hun begeleiders. Al onze trainingen en opleidingen zijn daarop gericht; van individuele trajectbegeleiding tot motiverende gespreksvoering. Onze trainers hebben ruime ervaring in het werken met risicojongeren en volwassenen met probleemgedrag.

Gedragsinterventies

Ons aanbod omvat ook interventies, programma’s en methodieken direct op de doelgroep gericht. Denk aan Work-Wise Direct, TOPs!, ‘Solide Basis voor je Toekomst’ speciaal voor meiden, Agressieregulatie en Brains4Use. Bovendien ondersteunen we eventuele doorontwikkeling, verzamelen gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en toetsen we de programma-integriteit van interventies.

YOUTURN; Kwaliteit & beheer basismethodiek JJI's

Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen beheren we de methodiek YOUTURN waarmee sinds 2010 alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) werken. In YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Met deze methodiek kunnen de professionals in alle JJI’s jongeren op een eenduidige manier bejegenen en behandelen. De tijd ‘binnen’ wordt zo goed mogelijk benut om het recidiverisico terug te dringen en een geslaagde resocialisatie voor te bereiden.

Kennismaken om te horen wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 088- 8800 300

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl