U bent hier

Onze ervaringen

Twintig jaar ervaring

Stichting 180 stond met de ontwikkeling van het Work-Wise programma in 1998 aan de wieg van het trajectmatig werken. De verbinding maken van ‘binnen’ naar ‘buiten’ als succesfactor voor terugkeer van jongeren en jong volwassenen in de maatschappij was toen nog onontgonnen terrein. Inmiddels werken we al twintig jaar aan het leggen van verbinding tussen de werkvelden onderwijs, arbeid (jeugd)zorg en justitie en hebben we onze expertise verbreed naar jongeren en volwassenen met gedragsproblemen.

YOUTURN; expertise en ervaring met moeilijkste jongeren

Al vanaf 2010 beheert Stichting 180 YOUTURN, de basismethodiek waarmee alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) werken. In YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Met deze methodiek kunnen de pedagogisch professionals en de docenten in alle JJI’s de jongeren op een eenduidige en duidelijke manier bejegenen en behandelen. Maar bijvoorbeeld ook medewerkers van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) trainen we op basis van de YOUTURN uitgangspunten in het leren omgaan en goed communiceren met deze voor hen nieuwe doelgroep. Naast YOUTURN beheren we voor de Dienst Justitiële Inrichtingen ook de gedragsinterventies AR/SoVa op Maat, Leren van Delict, Brains4Use, In Control!, Out of the Circle en het Buitenprogramma Work-Wise, alsmede het ondersteunende ICT-platform IFM.

EQUIP en TOPs! binnen YOUTURN

De bekende programma’s EQUIP (tot 2013) en TOPs! (vanaf 2013) zijn belangrijke onderdelen binnen YOUTURN. TOPs! is door 180 ontwikkeld en inmiddels zijn ruim 350 professionals binnen Justitiële  Jeugdinrichtingen en Jeugdzorginstellingen door ons opgeleid in de manier van denken, praten en werken en wordt TOPs! jaarlijks aan meer dan 5.000 jongeren aangeboden.

Naast deze grote programma’s worden ook Motiverende Gespreksvoering, C(r)ash, Werken aan je Toekomst en Brains4Use vaak ingezet binnen het werkveld van Justitie & Veiligheid. Bijvoorbeeld bij De Hunnerberg zijn alle medewerkers getraind in Motiverende Gespreksvoering om de kwaliteit van hun werken met jongeren te vergroten. Ook ruim 140 taakstrafcoördinatoren van de Raad voor de Kinderbescherming zijn door ons getraind.

 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl