U bent hier

Onze expertise

180 speelt in op actuele thema’s binnen het onderwijs. We richten ons op scholen waar kwetsbare jongeren hun onderwijs krijgen.

Met deze scholen werken we nauw samen in de ontwikkeling van onze programma’s en trainingen. We bieden uw professionals deskundigheidsbevordering en programma’s gericht op jongeren. Kern van onze aanpak is het positief stimuleren van jongeren op weg naar diploma, werk en een zelfstandige,veilige plek in de maatschappij. 

De thema’s waar we u actief in kunnen ondersteunen zijn:

  • Voorkomen schooluitval & behalen startkwalificatie
  • Toeleiden naar arbeid en de arbeidsmarktgerichte leerweg
  • Veilige school & stop pesten
  • Deskundigheidsbevordering professionals

Voorkomen schooluitval & behalen startkwalificatie

Het terugdringen van schooluitval heeft in Nederland hoge prioriteit. Jongeren die met een startkwalificatie van school komen maken veel meer kans het zelfstandig te redden. Met de programma’s TOPs! en ‘Aan de Slag’ helpen we jongeren en scholen om uitval te voorkomen.

Toeleiden naar arbeid en de arbeidsmarktgerichte leerweg

De stap van school naar arbeid is voor veel jongeren erg groot. Want een stage of baan vinden is één, je werkplek behouden is een nog grotere uitdaging. ‘Aan de slag’ is een bewezen effectieve trajectmethodiek om jongeren te begeleiden op weg naar en bij behoud van werk. Zo kunnen wij VSO scholen helpen om succesvol invulling te geven aan hun arbeidsmarktgerichte leerweg op basis van screening TVA, keuze en planning van interventies en monitoring. Maar ook losse modules en trainingen, zoals ‘Werknermersvaardigheden’,  ‘Motiverende gepreksvoering’, ‘Free Time, Me Time’ en C(r)ash helpen jongeren en scholen om hun doelen te bereiken.

Veilige school & stop pesten

Een veilige school betekent voor ons een school met een positief leer- en leefklimaat. TOPs! is samen met docenten ontwikkeld om het klimaat op uw school te verbeteren door aan de slag te gaan met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. 

Deskundigheidsbevordering professionals

Nu scholen meer verantwoording moeten afleggen voor school- en leerlingprestaties,  worden andere eisen gesteld aan leerkrachten. 180 biedt een breed scala aan trainingen waardoor professionals beter toegerust met uw jongeren kunnen werken.Trajectmatig werken komt aan bod, maar ook motivatietechnieken en groepsmanagement.

Vrijblijvend kennismaken om te horen wat we voor uw school kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 088-8800 300. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl