U bent hier

Lesprogramma TOPs!

Een compleet programma voor uw school. Het lesprogramma bestaat uit startbijeenkomsten, TOPs!-lessen en TIP-bijeenkomsten. Het programma werkt met een handig beoordelingssysteem waarmee vorderingen van uw leerlingen op hun ontwikkelingslijnen gevolgd kunnen worden.

TOPs! kies voor positief

Het lesprogramma bestaat uit: startbijeenkomsten, TIP-bijeenkomsten en TOPs!-lessen; omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren. Ouders kunnen ook betrokken worden bij het programma.

Startbijeenkomsten

Hierin wordt gewerkt aan een positieve groepscultuur die als basis dient voor het vervolg van het lesprogramma. Leerlingen leren elkaar beter kennen en maken afspraken met elkaar. Zij leren termen als TOP-gedachten en TOP-gedrag.

TOPs!-lessen

Tijdens de TOPs!-lessen worden specifieke vaardigheden geoefend. Het is afhankelijk van de situatie op uw school, mogelijk te focussen op specifieke lessen. Er zijn drie soorten TOPs!-lessen:

  • Omgaan met boosheid

Tijdens deze lessen leren leerlingen om te gaan met boosheid en andere emoties die hieraan ten grondslag kunnen liggen. De focus ligt op het leren herkennen van de boosheid en op het aanleren van zelfcontrolevaardigheden om er op een positieve manier mee om te gaan.

  • Sociale vaardigheden

Tijdens deze les oefenen leerlingen hoe ze prosociaal kunnen reageren in sociale situaties. Voorbeelden van vaardigheden waarmee geoefend wordt zijn: omgaan met groepsdruk, reageren op pesterijen en rustig blijven als je uitgedaagd wordt. 

  •  Moreel redeneren

Leerlingen gaan, aan de hand van voorbeeldsituatie’s (morele dilemma’s) met elkaar in discussie. Overtuigingen, waarden, normen en keuzes worden bespreekbaar gemaakt. Thema’s zijn onder andere: vriendschap, pesten, omgang met social media en seksuele intimidatie.

 

TIP-bijeenkomsten

Tijdens TIP-bijeenkomsten brengen jongeren in de praktijk wat ze in de TOPs!-lessen hebben geleerd. Daarnaast krijgt iedereen de ruimte om actuele thema’s en lastige situaties uit hun dagelijks leven in te brengen.

Ouderbijeenkomsten

Een onderdeel van TOPs! zijn de uitgewerkte ouderbijeenkomsten. Hiermee kunt u ouders informeren en trainen in TOPs!. Op deze manier kunt u ouders betrekken bij het programma. 

 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl