U bent hier

‘Aan de slag’ binnen Horizon

23 september 2016
‘Aan de slag’ is een evidence based programma gericht op het toeleiden naar arbeid, voor jongeren met multiproblematiek. Onderscheidend in het programma is de integrale aanpak gericht op meerdere leefgebieden. Met het begeleidings- en docententeam Van Horizon werken we vanaf de intake van een leerling tot en met de nazorg aan een evenwichtig curriculum, gebaseerd op de duale leerroute; afwisselend leren en werken.

Vaardigheden in beeld

Met ‘Aan de slag’ integreren we binnen het onderwijsprogramma elementen die de focus leggen op werknemersvaardigheden. Deze werknemersvaardigheden worden door middel van een groeimonitor tijdens het gehele traject per jongere in beeld gebracht. Het heldere beeld wat daardoor ontstaat geven niet alleen de school en de jongere zelf, maar ook een werkgever en/of gemeente veel inzicht in de competenties van een jongere.

Advies op maat en integrale verbetering 5 focusgebieden

‘Aan de slag’ is binnen Horizon niet als een ‘standaard’ pakket ingevoerd. We hebben eerst een analyse gemaakt van het onderwijsproces en de begeleiding van jongeren naar stage en werk. Daar is een verbeterplan op ontwikkeld gericht op ‘het individueel plan’, ‘beroepsoriëntatie en –keuze’, ‘werknemersvaardigheden’, ‘individuele trajectbegeleiding in meerdere leefgebieden’ en het ‘verkrijgen en behouden van werk’. Vervolgens hebben we Horizon kennis laten maken met het programma en de methoden en nu wordt ‘Aan de slag’ per fase ingevoerd; Assessment; Oriëntatie en voorbereiding; Transitie en Nazorg.

Over Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Horizon begeleidt en ondersteunt jeugdigen en gezinnen bij positieve gedragsverandering. Horizon biedt specialistische zorg en onderwijs en leert jongeren hoe ze de regie over hun eigen leven (terug) kunnen krijgen. Het doel is dat zij op eigen wijze en met verantwoordelijkheid deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Door de jaren heen heeft Horizon zich ontwikkeld tot expert in gedragsverandering en kennisoverdracht.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl