U bent hier

180 leidt deel van Europees onderzoek JIVE

05 februari 2015
In april 2014 is het internationale project JIVE van start gegaan. JIVE staat voor: Justice Involving Volunteers in Europe. Het tweejarige project wordt gesteund door de Europese Commissie en heeft als doel ideeën en ervaringen uit te wisselen bij de inzet van vrijwilligers bij ondersteuning van (ex-)gedetineerden. Stichting 180 leidt namens Nederland een deel van het onderzoek dat zich richt op ‘wat werkt’ in de samenwerking met/tussen wettelijke en private organisaties.

Verantwoordelijkheid 180

JIVE richt zich op de oprichting van een netwerk van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die werkzaam zijn in de strafrechtspleging. Het project richt zich op twee werkgebieden: 1) De rol en de waarde van vrijwilligers die werken met daders, hun families en slachtoffers; en 2) Effectief werken in partnerschap met publieke en private organisaties.

Stichting 180 is verantwoordelijk voor de uitvoering van het deel van het onderzoek dat zich richt op ‘wat werkt’ in de samenwerking met/tussen wettelijke en private organisaties waar het de inzet van vrijwilligers betreft. Daarbij brengen we actuele voorbeelden van non-profit organisaties (die met wettelijke en private organisaties samenwerken) in kaart en evalueren deze. Daarnaast is het onze taak om effectieve modellen en protocollen van sectoroverstijgende partnerschappen vast te stellen.

Het onderzoek loopt nog gedurende het hele jaar en wordt in februari 2016 afgesloten met een slotconferentie in Boekarest.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl