U bent hier

180 project Work-Wise Maatje op Maat, deelnemer Oranje Fonds programma Kansen Voor Jongeren

01 juli 2012
180 is geselecteerd voor het nieuwe driejarige programma Kansen Voor Jongeren van het Oranje Fonds. Dit programma richt zich op initiatieven die met behulp van vrijwilligers in actie komen tegen schooluitval onder jongeren. Stichting 180, aanbieder van Work-Wise start het project: Work-Wise Maatje op Maat

Work-Wise
Work-Wise Maatje op Maat is een nieuw initiatief van 180 en vormt een aanvulling op de Work-Wise systematiek, die onder andere in alle Justitiële Jeugdinrichtingen en in zeven JeugdzorgPlus instellingen wordt toegepast. Work-Wise richt zich op toeleiding naar arbeid en scholing; doel is dat jongeren een opleiding afmaken, een baan krijgen en die weten te behouden. Het richt zich ook op wonen, een adequaat sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding.

Work-Wise Maatje op Maat
Work-Wise Maatje op Maat wil met behulp van vrijwilligers het adequaat sociaal netwerk verduurzamen. Nadat de professionele hulpverlener, de Individueel Trajectbegeleider (ITB’er), het traject afrond, is de inzet van een vrijwilliger van groot belang voor deze kwetsbare jongeren. Hierdoor kan een warme overdracht gerealiseerd worden waardoor de maatschappelijke kansen voor deze jongeren verruimt worden.

Irma van der Veen, directeur van 180: “Wij zijn erg blij met deze toekenning. Een Work-Wise Maatje op Maat kan de jongeren helpen met schoolvorderingen, samen huiswerk maken, het vinden van een stageplaats, leren budgetteren maar ook voor de gezelligheid. Na het verlaten van een instelling komen er veel situaties op hun pad waarbij ondersteuning nodig is. Naast de professional beschikt de jongere over een maatje voor de ‘normale alledaagse’ activiteiten. Door deze toekenning kunnen we dit nu gaan realiseren.”

Kansen voor Jongeren
In schooljaar 2010-2011 verlieten ruim 34.000 jongvolwassenen voortijdig hun opleiding. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, licht de start van het nieuwe programma toe: “Voor het Oranje Fonds is het belangrijk dat iedereen naar eigen vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven in Nederland. Het behalen van een startkwalificatie draagt daar aanzienlijk aan bij. Daar zetten we ons de komende drie jaar met de deelnemende initiatieven voor in”. 

 

 
 
 
 
 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl