U bent hier

Kennisdelen binnen Europa: Aanpak van radicalisering bij jongeren

26 februari 2018
Als specialist op het gebied van gedragsinterventies voor risicojongeren neemt Stichting 180 deel aan het Europees onderzoek 'Preventie van Radicalisering in Jeugddetentie'. Na eerdere studiebezoeken van alle Europese projectpartners aan België en Nederland, reisde onze collega Anna Hulsebosch eind 2017 af naar Bremen.

In Bremen liet onze collega Anna Hulsebosch zich gedurende drie dagen informeren over de aanpak van radicalisering die lokale, regionale en landelijke organisaties in een aantal Europese landen hanteren. Een korte impressie van haar indrukken vanuit het project tot nu toe.

Signalen op een gestructureerde manier delen noodzaak

Voor alle Europese projectpartners is de aanpak van radicalisering en terrorisme een belangrijk thema in het internationale en nationale veiligheidsbeleid. Tijdens de studiebezoeken blijkt dat alle landen onderschrijven dat de aanpak van radicalisering vormgegeven dient te worden door uiteenlopende spelers. Overheden zoals ministeries, provincies en gemeenten, maar ook de rechterlijke macht, het gevangeniswezen, scholen, moskeeën, gemeenschappen en hulpverleners. De signalen die bij de verschillende spelers binnenkomen moeten op een gestructureerde manier gedeeld (gaan) worden. Dat is een voorwaarde voor een effectieve, preventieve en repressieve aanpak. Duidelijke afspraken en vertrouwen in elkaar zijn cruciale randvoorwaarden. 

Rode draad: ‘Europa’ hanteert min of meer dezelfde thema’s in de-radicaliseringsprogramma’s

Gedurende het project delen de ontwikkelaars en uitvoerders van de-radicaliseringsprogramma's voor jongeren hun ervaringen met elkaar. In deze ervaringen bespeuren we steeds beter een rode draad. Het blijkt in de bejegening van (mogelijk) radicaliserende jongeren van groot belang om vooral te luisteren naar hun verhaal, vragen te stellen over hun ideeën om zo het kritisch denken te stimuleren, labels als 'salafistische' of 'geradicaliseerde' jongere te vermijden en te werken met (islamitische) rolmodellen. Veel behandelde thema's in de-radicaliseringsprogramma's zijn identiteit, toekomstbeeld, zelfvertrouwen en -beeld, en het versterken van het systeem van de jongere. In welke setting dan ook (op school, in detentie, enz.) blijkt het aangaan van een langdurige relatie met een radicaliserende jongere de beste manier om radicalisering te voorkomen of om te buigen.

Kennisdeling en training door Stichting 180 over de-radicalisering

Eind 2018 zal het Europese project worden afgerond met een eindconferentie. Snel daarna zullen wij de belangrijkste bevindingen uit het project delen met onze netwerkpartners, zoals de justitiële jeugdinrichtingen en ambulante en residentiële jeugdhulpinstellingen. Daarnaast verkennen wij nu reeds het ontwikkelen van een de-radicaliseringsprogramma voor deze organisaties.  

Neem voor meer informatie contact op met Anna Hulsebosch via annahulsebosch@180.nl of 088-8800341.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl