U bent hier

Bedrijvennetwerk Work-Wise op Projectenparade 2013

22 maart 2013
Tijdens de Projectenparade, georganiseerd door Stimulansz, is ook het Bedrijvennetwerk Work-Wise gepresenteerd. Ruim 70 bezoekers bezochten de presentatie over het Bedrijvennetwerk Work-Wise!

Thema van de projectenparade 2013 was: ‘Decentralisaties – Samenhang scheppen in het sociaal domein’.

Ruim 70 bezoekers bezochten, in negen sessies, de presentatie over het Bedrijvennetwerk Work-Wise door Manon van Kampen van de Ottho Gerhard Heldringstichting (OGH) en Bert Kalter, coördinator Bedrijvennetwerk Work-Wise.

Bedrijvennetwerk Work-Wise

Het bedrijvennetwerk Work-Wise is opgericht om risico- en kwetsbare jongeren gemakkelijker in een beroepsopleiding en /of een baan te plaatsen. Inmiddels bestaat het bedrijvennetwerk Work-Wise uit meer dan 40 bedrijven, met ruim 120 vestigingen. Bedrijven zoals: Nuon, Van der Valk en Philips.

Stichting 180, aanbieder van Work-Wise streeft naar een landelijk dekkend netwerk van 100 bedrijven uit sectoren waar nu of in de toekomst personeelstekorten ontstaan. Deelnemende werkgevers hebben zich gecommitteerd, tot het aannemen van risico- en kwetsbare jongeren, mits deze jongeren goed begeleid worden. Het Work-Wise werkprogramma Aan de slag wordt hiervoor ingezet. De programmabegeleider Aan de slag begeleidt de jongeren en voert overleg met de werkbegeleider/coach die de jongeren op de werkvloer begeleidt. De werkbegeleider is een werknemer van het bedrijf dat de jongeren een werk/leerplek biedt.

Scholing en werkervaring

De bedrijven scholen de jongeren praktisch en theoretisch. Zij worden veelal opgeleid op de interne bedrijfsschool of volgen één dag per week school op het ROC (BBL-traject). Jongeren doen hierdoor werkervaring op. Waar mogelijk bieden de bedrijven de jongeren een baangarantie.

Werkprogramma Aan de slag

Met het werkprogramma Aan de slag is ervaring opgedaan tijdens de uitvoering van projecten in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Onder andere in West-Brabant, Twente en tijdens het Work-Wise project Actieplan Jeugdwerkloosheid in opdracht van het ministerie van VWS.

De Ottho Gerhard Heldring Stichting heeft ook trajecten in het kader van het Actieplan uitgevoerd. Op lokaal niveau heeft de OGH al jongeren uit de instelling maar ook risicojongeren uit de regio Arnhem-Nijmegen geplaatst bij bedrijven. 

Gemeenten

Niet alleen jongeren uit jeugdzorginstellingen maar ook risicojongeren, aangemeld door gemeenten (via veiligheidshuis, bureau Jeugdzorg) komen in aanmerking voor het Bedrijvennetwerk. Een programmabegeleider Aan de slag die gecertificeerd is om het werkprogramma Aan de slag te mogen uitvoeren dient ingezet te worden om de jongeren te begeleiden.

 

 

 
 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl