U bent hier

Deel 1: Ex-criminelen willen wél werken

06 maart 2018
Tachtig procent van de ex-criminelen heeft geen baan en vindt er ook geen. Met Work-Wise Direct doet Stichting 180, in samenwerking met Restart en Exodus, er alles aan om ex-gedetineerden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van werk. We leren hen al kennen in de Penitentiaire Inrichting (PI) en begeleiden hen na het vrijkomen 15 of zelfs 18 maanden. Onze trajectbegeleiders nemen de regie als er niemand anders is die dat doet. Vaak is dat hard nodig. Elke deelnemer heeft een ander verhaal. Lees hieronder de verhalen van Richard en Jeffrey.

Richard: "Als ik ga werken is de kans dat ik criminele zaakjes aanpak kleiner."

We leren Richard (50) kennen als hij vastzit in PI Lelystad. Als hij vrijkomt wil hij graag in Amsterdam gaan wonen. Hij vindt echter niet meteen een vast adres en wisselt daarom van slaapadres tussen zijn broer in Amsterdam en zijn zus in Almere. Met zijn ex-vrouw en kinderen die in Suriname wonen heeft hij geregeld contact. Hij wil zo snel mogelijk gaan werken, zodat hij zijn gezin in Suriname weer kan onderhouden. Voor de zekerheid vraagt hij een uitkering aan bij de gemeente Amsterdam, maar drukt ons op het hart het liefst vanaf dag één werk voor hem te vinden. "Als ik meteen ga werken is de kans dat ik criminele zaakjes aanpak kleiner", zegt hij.

Na drie weken hebben we een baan voor hem gevonden. Van de uitkering hoeft hij dus geen gebruik te maken. Hij gaat vijf dagen per week werken als productiemedewerker bij pitabroodjes fabriek Jaffa. Dat komt goed uit, want vroeger heeft hij als bakker gewerkt. De beoordeling van zijn werkgever is dan ook positief. Het bedrijf ziet potentie in hem als bakker, biedt hem een interne training aan en stelt een contract in het vooruitzicht.

15 maanden later

Richard woont inmiddels in het huis van een vriend in Amsterdam-Zuidoost. Geen ideale woonsituatie, maar stabiel. De gesprekken met onze begeleidster van Work-Wise Direct heeft hij nodig om zaken uit het verleden te verwerken en om scherp te blijven, zodat hij op het rechte pad blijft. 

Richard maakt gedurende de 15 maanden dat we hem begeleiden geen enkele misstap. Hij is klaar met de criminaliteit en wil een ander leven leiden. Zijn reclasseringsmedewerker vindt net als wij dat het goed gaat en ziet geen reden om afspraken te blijven maken. Het reclasseringscontact wordt beëindigd.

Hoewel zijn traject van 15 maanden er bij ons opzit, verlengen we deze nog even. Een maand na onze begeleidingsperiode loopt zijn jaarcontract af en we houden graag nog even een oogje in het zeil. Mocht het jaarcontract van Richard toch niet worden verlengd dan kunnen wij nog druk uitoefenen op de werkgever. Zijn contract wordt echter gewoon met een jaar verlengd. Richard is blij: "Laat mij in PI Lelystad maar reclame voor jullie maken."

Jeffrey: "Wie werkt, kan niet crimineel actief zijn."

Jeffrey (22) heeft van 2012 tot 2016 elk jaar minstens één keer in de gevangenis gezeten. Hij is een zogenaamde 'High Impact Crime'-jongere en heeft al veel hulpverleners versleten. Om hulp vragen doet hij niet graag. Wij leren hem in de PI van Nieuwegein kennen waar we hem twee keer opzoeken. Twee dagen nadat hij vrijkomt vindt hij via zijn zwager fulltime werk als magazijnmedewerker en bijrijder. "Als ik werk, kan ik niet crimineel actief zijn", zegt hij. 

Als hij vrijkomt gaat hij bij zijn ouders in Haarlem wonen. Zijn ouders willen hem echter vanwege de vele misstappen en de ellende die dat teweeg heeft gebracht zo kort mogelijk in huis hebben. Het liefste zouden ze willen dat hij zelfstandig gaat wonen. Ver van Haarlem, uit de buurt van foute vrienden. Maar overstappen naar een andere gemeente regel je niet zomaar. Zijn Work-Wise Direct begeleidster helpt hem daarbij.

Van de radar

Hoewel Jeffrey inmiddels niet meer bij zijn ouders woont, spreken wij thuis bij zijn ouders af. Zijn vader is er tijdens die bezoeken niet, maar zijn moeder wel. Zo houden we contact met zijn ouders en weten zij wat de koers is die Jeffrey samen met ons vaart. In de tijd dat hij werkt hebben we meestal bellend en append contact. Overdag werkt hij immers vaak nog later dan 17:00 uur. 

Dan verdwijnt hij plotseling van de radar. Zijn moeder vertelt ons dat het bedrijf waar hij werkte failliet is en dat hij van de ene op de andere dag geen werk meer had. Hij heeft een inbraak gepleegd bij een stichting, is opgepakt en moet weer vijf maanden zitten. We bezoeken hem in de PI. Hij is verrast. Verrast en een beetje beschaamd. Net dit bezoekje vergroot het vertrouwen in zijn begeleidster van Work-Wise Direct. 

8 maanden later

Acht maanden later is Jeffrey weer een vrij man. Vanuit de PI zou hij meteen doorstromen naar een Begeleid Wonen Project, maar door een fout is die plek vergeven. De reclassering doet haar best alsnog een Begeleid Woonplek te regelen in Alkmaar. In de tussentijd slaapt Jeffrey bij een vriend op de bank. Wij spreken met Jeffrey af dat wij gaan helpen bij het vinden van werk als hij bij een Begeleid Wonen Project is ondergebracht. Momenteel heeft hij een vaste woonplek in Alkmaar en coacht onze trajectbegeleidster hem richting werk. 

De namen in dit artikel zijn om privacy redenen gefingeerd.

Door Monique Beute, projectleider (06 -82542880)

Work-Wise Direct is mogelijk dankzij financiering door ABN-AMRO, Het Oranje Fonds en Start Foundation. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is opdrachtgever.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl