U bent hier

Dekker: geen verplichte anti-pestprogramma's wel sociale veiligheid

05 februari 2015
Staatssecretaris Dekker heeft op 20 januari zijn wetsvoorstel Sociale Veiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel worden schoolbesturen bij wet verplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school, maar zij mogen grotendeels zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. Antipestbeleid valt binnen hun verantwoordelijkheid, maar hoeft niet verplicht met een gecertificeerd antipestprogramma te worden aangepakt. Daarmee behouden scholen de vrijheid pesten integraal aan te pakken binnen de visie en het veiligheidsbeleid van de school. TOPs! is bij uitstek een integraal programma dat zich richt op een veilig schoolklimaat en daarmee ook pesten aanpakt.

Positief leer- en leefklimaat

Volgens de onderwijsraad is het tegengaan van pesten niet los te zien van de algehele verantwoordelijkheid die de school heeft voor de (sociale) veiligheid van de leeromgeving, de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun fysieke en geestelijke gezondheid. TOPs! is een programma dat schoolbreed kan worden ingezet en werkt aan een positief leer- en leefklimaat. Door het programma worden leerlingen bewust van hun eigen denken en doen en leren ze hier verantwoordelijkheid voor te nemen. De jongeren leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing.

Tijdens TOPs! gaan leerlingen aan de slag met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. Daardoor worden leerlingen sociaal vaardiger, gaan de leerprestaties omhoog en het leer- en leefklimaat wordt positiever. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, goed gebruik van social media, vriendschap en pesten. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl