U bent hier

Diamant College Groningen kiest voor TOPs!

11 juli 2017
Begin 2016 mocht 180-trainer Arjo Haasnoot een TOPs!-workshop verzorgen bij het Diamant College in Groningen. Het enthousiasme was groot en sindsdien zijn de ambities van het Diamant College alleen maar gegroeid; TOPs! zal straks in alle klassen op het lesrooster staan.

Sinds eind 2016 heeft het Diamant College zestien opgeleide TOPs!-trainers die het programma in boven- en onderbouw vol enthousiasme geven. Ook het overige personeel wordt getraind met speciale workshops om de TOPs!-cultuur breed te verspreiden. In de bovenbouw van het college staan de lessen ‘moreel redeneren’ centraal, terwijl in de onderbouw vooral sociale vaardigheidslessen worden gegeven. De trainers proberen in de lessen aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen: ‘Hoe beëindig je een relatie?’ en ‘Hoe troost je een klasgenoot wiens moeder is overleden?’ Arjo Haasnoot: “Het enthousiasme van de trainers is overgeslagen naar de leerlingen. Ze confronteren klasgenoten, maar ook de trainers met ‘Denkfouten’ en ‘TOP-gedrag’. Het Diamant College bruist van de plannen om TOPs! voor komend schooljaar een nog steviger plek in het onderwijsprogramma te geven.”

Over het Diamant College

Het Diamant College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Verborgen (speciaal) talent zichtbaar maken is een belangrijk speerpunt van de school. Om het toekomstperspectief van een leerling te realiseren, bieden ze specialistisch onderwijs en ondersteuning aan die past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Naast het lesprogramma richt de school zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun scholings- en maatschappelijke kansen toenemen.

Diamant College en TOPs!

Het Diamant College kijkt naar de mogelijkheden van leerlingen en focust niet op beperkingen en belemmeringen. Uitgangspunt is dat leerlingen om leren gaan met hun disbalans en de ontwikkeling kunnen doormaken die bij hem of haar past. Met TOPs! gaan leerlingen aan de slag met sociale vaardigheden, emoties en moreel redeneren. Ook maakt het leerlingen bewust van hun denken en doen en leert het programma hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door te leren dat je in iedere situatie kunt kiezen voor een positieve oplossing. Zo zorgt TOPs! voor een positief leer- en leefklimaat. Interventies worden op schoolniveau, klassikaal en individueel gecombineerd ingezet. Het programma is preventief van aard, maar kan ook als interventie ingezet worden om beginnend probleemgedrag bij leerlingen van 12 tot 24 jaar terug te dringen en onderlinge relaties te verbeteren.

Gemeenschappelijke taal & positief

TOPs! biedt zowel leerlingen als personeel een gemeenschappelijke taal. Hierdoor worden onverantwoordelijke gedragingen (‘probleemgedrag’) en de gedachten en overtuigingen die daarachter zitten (‘denkfouten’) gemakkelijker onderwerp van gesprek. Daarnaast bevat de TOPs!-taal duidelijke en positieve termen voor helpende gedachten (‘TOP-gedachten’) en gewenst, sociaal gedrag (‘TOP-gedrag’).

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl