U bent hier

Diverse scholen aan de slag met TOPs! voor het onderwijs

25 maart 2014
Vorig jaar is TOPs! voor het onderwijs feestelijk gelanceerd bij het Wellantcollege De Groenstrook in Aalsmeer. Vanaf dat moment hebben steeds meer onderwijsinstellingen contact gezocht met Stichting 180. Stuk voor stuk zien zij in TOPs! een programma dat de eigen kracht van leerlingen versterkt en het klimaat in de klas én op school verbetert.

Deze scholen gaan na de zomervakantie vol enthousiasme aan de slag met het nieuwe programma, dat leerlingen bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Uit de uiteenlopende scholen die met TOPs! gaan werken, blijkt dat deze doelstelling voor een brede doelgroep leerlingen relevant is.

Voortgezet onderwijs

Er zijn diverse scholen voor (regulier) voortgezet onderwijs die TOPs! gaan inzetten om hun leerlingen te laten ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden.Natuurlijk het Wellantcollege De Groenstrook, een VMBO-school die aandacht schenkt aan de onderwijsomgeving. Een school waar leerlingen leren te  het leven met een groen hart maar waar ook de veiligheid in de school hoog in het vaandel staat en met aandacht voor het individu. Met Tops! probeert het Wellantcollege De Groenstrook de persoonlijke ontwikkeling en het leerklimaat verder uit te bouwen.

Praktijkonderwijs

Verschillende scholen in het praktijkonderwijs werken met TOPs!. POUWER te Utrecht, een school waar werken, evalueren en reflecteren centraal staat. De school leidt op tot zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap. Om dit te realiseren werken zij onder andere met het programma TOPs! in de gehele school. http://www.pouwersite.nl/tops/

Het motto van het Máximacollege, een school voor  Praktijkonderwijs en VMBO+ te Ridderkerk, sluit naadloos aan bij de visie achter TOPs!. "Van elkaar leren’ staat centraal op dit college. En dit is precies wat TOPs! doet: jongeren motiveren en leren om positief gedrag van elkaar over te nemen. Op al deze scholen is ook het onderwijsondersteunend personeel getraind in TOPs!. Hierdoor kunnen zij optimaal stimuleren dat leerlingen de getrainde vaardigheden ook daadwerkelijk gaan gebruiken buiten de TOPs!-lessen om.

Voortgezet speciaal onderwijs

Ook voor de doelgroep leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs biedt TOPs! vele mogelijkheden.  Zo gaat de Leo Kannerschool te Oegstgeest  het programma uitvoeren met leerlingen met een autismespectrumstoornis. De trainershandleiding van TOPs! geeft de trainers tips en adviezen over  het omgaan met deze doelgroep. Medewerkers van VSO De Korenaer te Helmond, een cluster 4 school, zijn in september getraind in TOPs!. Hierna zullen de leerlingen met gedragsproblemen en andere stoornissen in kleine groepen aan de slag gaan met de TOPs!-taal en –vaardigheden.

Bijzonder onderwijs

Ook verschillende diverse bijzondere onderwijsvoorzieningen gaan na de zomervakantie aan de slag met TOPs!.  Onder andere School2Care in Amsterdam, een 12-uurs voorziening voor leerlingen die de aansluiting met het onderwijs verliezen in Amsterdam-West. Een goed voorbeeld van hoe gemeenten, voor zeer moeilijke doelgroepen intensieve  zorg in de eigen leefomgeving kunnen realiseren als alternatief voor uithuisplaatsing. En Time-Out Rotterdam, voor leerlingen die vanwege gedragsproblemen (tijdelijk) geen onderwijs op hun eigen school meer (kunnen) volgen. Mede met behulp van TOPs! ontwikkelen deze leerlingen die vaardigheden die zij nodig hebben om te kunnen worden teruggeleid naar het gewone onderwijs.

TOPs! een programma op maat

TOPs! biedt deze uiteenlopende onderwijsinstellingen de mogelijkheid om op maat te werken aan individuele vaardigheden en een positief klimaat, zowel in kleine groepen als in grote klassen. Voor al deze doelgroepen draagt TOPs! bij aan het creëren van respect en veiligheid, de basisvoorwaarden voor een positief leerklimaat.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl