U bent hier

Energieke uitwisseling tijdens druk bezocht 1e OPDC-symposium

11 juli 2017
De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg hebben veel impact op voorzieningen die kwetsbare leerlingen met gedrags- en/of motivatieproblemen en/of leerachterstand opvangen. Daarom organiseerden Stichting 180, het Nederlands Jeugdinstituut en OPDC Rebound het Gooi op 8 juni 2017 een symposium. Deelnemers maakten kennis met verschillende methodieken voor leerlingen met gedragsproblemen en deelden hun ervaring. Ook TOPs! kwam aan bod.

De impact van een veranderde taak

Hoe het beste kan worden omgegaan met hun nieuwe opdracht is voor de schoolse en bovenschoolse voorzieningen soms nog een zoektocht. Tijdens het ochtendprogramma deelden de 85 deelnemers hun ervaringen. Het blijkt dat meer dan voorheen het doel terugkeer naar de eigen school is. Docenten van de voorziening houden daarom contact met de oude school om de transfer van leerling terug naar school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook vragen scholen steeds vaker advies om de terugkeer van leerlingen tot een succes te maken én om leerlingen binnen de eigen school te houden. Bovendien betekent de nieuwe opdracht dat de voorzieningen met een zwaardere doelgroep werken en daardoor meer moeten gaan samenwerken met jeugdzorg.

Gedragsmethoden: kennismaken en verdiepen

Het middagprogramma stond in het teken van het kennismaken met methoden voor OPDC’s, Rebound- en Time Out voorzieningen. Werken aan gedrag is sinds de invoering van passend onderwijs nóg belangrijker geworden. Doordat scholen langer zelf doorgaan met leerlingen, krijgen de voorzieningen te maken met leerlingen met zwaardere problematiek. Soms maakt dat het lastiger om later het gedrag nog te reguleren. Een gedeelde methodiek helpt bij het realiseren van gedragsverandering. Het transfermoment – waarin de school wordt bijgepraat over de problematiek en juiste aanpak van een jongere terug naar school – is hierbij cruciaal.

TOPs! maakt verwachtingen waar

Een van de workshops was bedoeld voor de 15 (boven)schoolse voorzieningen die werken met TOPs!. Een programma dat probleemgedrag helpt te verminderen door leerlingen inzicht te geven in hun eigen gedachten en gedrag en hen te laten oefenen met positief gedrag. De deelnemers waren duidelijk: TOPs! maakt de verwachtingen van de docenten meer dan waar. De methode geeft docenten houvast en draagt bij aan gedragsverandering en een positieve groep. De vier componenten van TOPs! (omgaan met boosheid, sociale vaardigheden, moreel redeneren en wederzijde hulp) en de behandelde thema’s (zoals pesten en loverboys) sluiten heel goed aan bij de doelgroep. Uitdagingen zijn een wisselende groepssamenstelling en leerlingen met een lager IQ, maar daar hebben de deelnemers werkbare oplossingen voor bedacht.

Klik hier voor meer informatie over TOPs! of neem contact op met Arjo Haasnoot, TOPs!-opleider bij Stichting 180 (arjohaasnoot@180.nl / 06-23623871).

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl