U bent hier

TOPs! erkend door Erkenningscommissie Justitiële Interventies

04 mei 2018
De interventies van Stichting 180 moeten bijdragen aan het vergroten van kansen voor kwetsbare jongeren. Dat is een van de redenen waarom wij onze interventies regelmatig (laten) beoordelen op kwaliteit en effectiviteit. Onze groepstraining TOPs! is op 28 maart door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies positief beoordeeld en erkend.

TOPs! is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor jongeren van 12 tot 24 jaar die verblijven in een residentiële (forensische) instelling of die ambulant worden begeleid. Het doel van de interventie is het substantieel verminderen van het risico op antisociaal en delinquent gedrag. In groepsbijeenkomsten staat het creëren van een positieve groepscultuur centraal, waardoor jongeren worden gemotiveerd en geleerd om elkaar te helpen, elkaar aan te spreken en van elkaar te leren. Een programma dat de erkenningscommissie ‘goed onderbouwd’ noemt.

Helder, aannemelijk en goed onderbouwd

De erkenningscommissie richt zich bij de beoordeling op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Niet alleen krijgt TOPs! het label ‘goed onderbouwd. De commissie concludeert ook dat probleem, risico, doelgroep, doelen, aanpak en randvoorwaarden van de interventie helder zijn beschreven, en dat de werkzaamheid van TOPs! aannemelijk wordt gemaakt met theorieën en empirische kennis. Ook het uit een procesevaluatie afkomstige inzicht in bereik, succes- en faalfactoren en waardering door uitvoerders en jongeren draagt bij aan het positieve oordeel over TOPs!

TOPs! komende vijf jaar opgenomen in databank

De erkenning is vijf jaar geldig. In die periode wordt TOPs! opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies, een databank met goed onderbouwde en effectieve jeugdinterventies die Nederland worden uitgevoerd. De databank biedt zicht op de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van de interventies en is een bron van inspiratie voor vernieuwing en verbetering van jeugdhulp. Na vijf jaar vindt een herbeoordeling plaats.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over TOPs! contact op met met Anna Hulsebosch, landelijk programmacoördinator TOPs!, via annahulsebosch@180.nl of 06-23623896.

Er is ook een onderwijsvariant van TOPs! Deze onderwijsvariant wordt al jarenlang succesvol ingezet bij leerlingen van 12 tot 24 jaar in het v(s)o en mbo. Kijk voor meer informatie over die variant van TOPs! op www.kiesvoorpositief.nl of neem contact op met Anna Hulsebosch.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl