U bent hier

Feestelijke overhandiging nieuwe YOUTURN handleidingen

24 augustus 2015
Vanaf 2010 werken alle justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) in Nederland met de basismethodiek YOUTURN. Met YOUTURN wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden en eigen verantwoordelijkheid van jongeren. Diverse ontwikkelingen en nieuwe inzichten maakten dat de handleidingen uit 2009 aan vernieuwing toe waren. Het afgelopen jaar hebben de JJI’s, de sector JJI van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Stichting 180 zich ingezet om de YOUTURN-handleidingen te herschrijven. Vrijdag 19 juni hebben de ontwikkelaars hun producten overhandigd aan de Directeur Justitiële Jeugdinrichtingen, Angélique Koevoets.

Basismethodiek YOUTURN

YOUTURN is ontstaan door twee methodieken (het sociaal competentiemodel en EQUIP) te integreren en daar een aantal belangrijke elementen aan toe te voegen. Met YOUTURN werken alle JJI’s aan vaardigheden die een jongere in het dagelijkse leven nodig heeft, als ook het morele besef en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen daden. School, ouders en ketenpartners worden nadrukkelijk betrokken in de methodiek.

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten

Diverse ontwikkelingen en nieuwe inzichten maakten dat de oorspronkelijke handleidingen aan vernieuwing toe waren. Zo is de uit de VS afkomstige methodiek EQUIP doorontwikkeld naar een methodiek die meer geschikt is voor de Nederlandse situatie en populatie: TOPs!. Er is meer aandacht gekomen voor ouderparticipatie en systeemgericht werken. Leefklimaatonderzoek heeft geresulteerd in meer zicht op de ervaringen van jongeren met betrekking tot steun, zingeving en veiligheid. Ook maakte de plaatsing van steeds meer 18- tot 23-jarigen een bezinning op het zorgaanbod voor jongvolwassenen noodzakelijk. Tot slot is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het borgen van de kwaliteit van trainers en trainingen.

Samenwerking

Sinds 2014 hebben diverse medewerkers van de JJI’s, DJI en Stichting 180 intensief samengewerkt om al deze nieuwe inzichten een plaats te geven in de YOUTURN-handleidingen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Den Dolder heeft een trotse Angélique Koevoets alle nieuwe documenten in ontvangst genomen. Zij sprak haar bewondering uit over het feit dat de JJI’s zich, ook in deze roerige tijden, blijven ontwikkelen en zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de JJI’s hiertoe de mogelijkheid blijven houden.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl