U bent hier

Nieuw aanbod Ontwikkelprogramma’s voor het onderwijs

17 december 2014
Tijdens Hét Congres (landelijke onderwijscongres) op 28 november presenteerde Anna Hulsebosch ons nieuwe aanbod ‘Ontwikkelprogramma’s voor het Onderwijs’ dat zich met name richt op de Leergebied Overstijgende Kerndoelen en Voorbereiding op Arbeid. Kern van het aanbod wordt gevormd door de programma’s TOPs! en Werken aan je Toekomst. Stichting 180 heeft in samenwerking met Edunova een compleet programmaoverzicht opgesteld voor alle leerjaren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

TOPs! als basis voor Leergebiedoverstijgende Kerndoelen

De basis van het programma wordt gevormd door TOPs!, de schoolbrede methodiek voor een positief leer- en leefklimaat. TOPs! biedt uitgewerkte lessen om aan de slag te gaan met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. Daarnaast bestaat het programma uit lessen ‘Werken aan je Toekomst’. Tijdens deze lessen werken leerlingen aan hun motivatie voor school en werk en aan inzicht in eigen wensen, mogelijkheden, keuzes en vaardigheden. Leerlingen leren vaardigheden om hun rol als leerling, stagiair of werknemer op een goede manier te kunnen vervullen. Daarmee is het programma uitermate geschikt om ook te werken aan de kerndoelen voorbereiding op arbeid / dagbesteding.

Ook de modules C(r)ash en Free Time-Me Time zijn een uitstekende aanvulling op het programma, met name waar het gaat om het kerndoel Mens en Maatschappij.

Vraag nu de informatieset aan

Ons aanbod ‘Ontwikkelprogramma’s voor het Onderwijs’ hebben we gebundeld in een overzichtelijke informatieset. U kunt deze kosteloos en eenvoudig aanvragen via info@180.nl of 088-8800 300. Graag komen we bij u langs om een toelichting te geven op de mogelijkheden die we uw school kunnen bieden. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl