U bent hier

Nieuw onderwijsprogramma TOPs! gelanceerd

11 juni 2013
TOPs!, het nieuwe onderwijsprogramma dat jongeren in eigen kracht zet, is maandag 10 juni door ontwikkelaar stichting 180 officieel overhandigd aan Wellantcollege de Groenstrook in Aalsmeer.

Wellantcollege de Groenstrook is de eerste onderwijsinstelling die werkt met het nieuwe schoolbrede programma. “Wij zijn daar ontzettend trots op. Met name omdat we ook daadwerkelijk resultaten zien op onze school. Het programma past bij onze visie ‘Worden wie je bent’ , vindt Ger Hofmans, teamleider van Wellantcollege de Groenstrook.

TOPs! Onderwijs

TOPs! is een lesprogramma bestemd voor het VO, VSO en MBO-onderwijs. Leerlingen werken aan het leren omgaan met emoties, het verbeteren van hun sociale vaardigheden en moreel redeneren (omgaan met moeilijke situaties). Het is een compleet programma dat schooluitval helpt voorkomen, het leer- en leefklimaat voor leerlingen en personeel wil verbeteren. Kortom TOPs! draagt bij aan een veilige school.

Zelfvertrouwen

Het Wellantcollege werkt in alle leerjaren met dit programma waardoor op de gehele school een positief leer- en leefklimaat ontstaat. “De leerlingen hebben meer zelfvertrouwen, een minder negatief zelfbeeld en staan positiever in het leven.”, vervolgt Hofmans. “Door TOPs! werken we op deze school niet alleen aan kennisoverdracht maar ook aan de sociale vaardigheden van de leerlingen op weg naar hun diploma”.

Pedagogische civil society

Ook wethouder Jeugd en jongeren in Aalsmeer, Rik Rolleman is enthousiast over het feit dat deze school voor voortgezet onderwijs in zijn gemeente TOPs! inzet. “Het programma zet jongeren in hun eigen kracht, is actief en maakt hen zelf verantwoordelijk” zo vindt de wethouder. Het programma past prima in de pedagogische civil society of zoals hij het liever zegt: “Gewoon door samen te doen. Het uitgangspunt is zelfredzaamheid, ga samen aan de slag, zo versterken de school- en woonomgeving elkaar.“

Directeur 180, Irma van der Veen droeg met gepaste trots het programma over: “Tijdens de demonstratieles, zag je wat TOPs! doet. De kinderen leren van én met elkaar tijdens de actieve werkvormen. We hebben het programma samen met docenten uit het VO, VSO en MBO-onderwijs ontwikkeld zodat het goed aansluit op de praktijk. Het programma is zowel voor de onder- als bovenbouw geschikt. Een onderdeel zijn de uitgewerkte ouderbijeenkomsten zodat ook zij betrokken kunnen worden bij het programma.”

Koekjes

Tijdens de lancering presenteerden leerlingen de genodigden, vertegenwoordigers van gemeenten en het onderwijsveld, zelfgebakken koekjes en eigen gemaakte borrelhapjes. De aula van de school was feestelijk aangekleed met bloemstukken gemaakt door de leerlingen van de groenklas. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl