U bent hier

Nieuw programma DAPPER: stilstaan bij wat je hebt gedaan

17 december 2014
Stilstaan bij wat je gedaan hebt en daarvan de gevolgen overzien, is geen gemakkelijke opgaaf. Zeker niet voor jongeren. Het programma ‘DAPPER, Opmaat tot Herstel’ helpt jongeren hierbij. Stichting 180 traint vanaf januari 2015 samen met stichting Slachtoffer in Beeld (SIB) medewerkers van de justitiële jeugdinrichtingen op en ondersteunt in 2015 de implementatie van DAPPER. De uitgangspunten in het programma zijn ook interessant voor inzichten in de werking van anti-pestprogramma’s binnen bijvoorbeeld het onderwijs.

Het begint vaak terloops en ondoordacht

DAPPER is een onderdeel van de basismethodiek YOUTURN. In deze module worden jongeren gestimuleerd stil te staan bij de gevolgen van hun daden voor andere personen; slachtoffers, familie/vrienden van slachtoffers, eigen familie/vrienden en zelfs maatschappelijke gevolgen.

De module sluit aan op één van de peilers van zowel het TOPs! programma als YOUTURN; het vergroten van moreel besef. Veel delinquent en grensoverschrijdend gedrag gebeurt terloops en ondoordacht. Binnen het strafrecht worden jongeren verantwoordelijk gehouden voor hun daden. Daarvoor wordt een straf opgelegd. Vervolgens worden jongeren over het algemeen te weinig begeleid in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun daden.

Stilstaan bij wat je hebt gedaan

Stilstaan bij wat je gedaan hebt en daarvan de gevolgen overzien, is geen gemakkelijke opgaaf. Jongeren hebben de neiging dat probleem op te lossen door hun gedrag goed te praten, verkeerd te benoemen of anderen er verantwoordelijk voor te stellen. Deze module richt zich voornamelijk op het herkennen en deels erkennen van deze denkfouten.

Het loslaten van denkfouten kan negatieve gevoelens van schuld, schaamte en berouw oproepen. Het is belangrijk dat trainers jongeren ondersteuning bieden in het omgaan met deze gevoelens. Beschaming heeft geen heilzame werking, want het leidt tot een negatief zelfbeeld. Schuld bekennen en werken aan herstel geeft ruimte voor het ontwikkelen van een nieuwe (niet-criminele) identiteit.

Opmaat tot Herstel

Daarmee komen we aan de ondertiteling van de module: Opmaat tot herstel. De term herstel refereert enerzijds aan het herstel van denkfouten, het toenemen van verantwoordelijk handelen en het vergroten van moreel besef. Daarnaast maakt de jongere in de module kennis met bestaande mogelijkheden om zich te ver-ont-schuldigen naar eventuele slachtoffers, door middel van slachtoffer-dader-contacten. Er wordt ingegaan op wat daders en slachtoffers verbindt en wat herstelbemiddeling kan betekenen voor slachtoffers, daders en hun directe omgeving. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl