U bent hier

Onderwijsraad stelt: Onderwijs en Jeugdhulp moeten beter samenwerken voor kwetsbare jongeren

17 december 2014
Het gebrek aan inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is een risico voor de schoolloopbaan van kwetsbare jongeren. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies 'Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan'.

Samenwerking nu nog te vrijblijvend

De invoering van passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet zouden de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening moeten stimuleren. Maar die samenwerking is nog te vrijblijvend, stelt de Onderwijsraad. Het zogenaamde ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)’ tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen gaat vooral over bestuurlijke kwesties, maar inhoudelijk gebeurt er te weinig.

Jeugdhulpverlening moet dichter bij school worden georganiseerd, stelt de Onderwijsraad, zodat meer kwetsbare jongeren op hun eigen school kunnen blijven. Jeugdhulpverleners moeten niet alleen contact onderhouden met interne begeleiders en zorgcoördinatoren, maar ook met leraren. Verder is er een gecombineerd professionaliseringsaanbod nodig voor onderwijs en jeugdhulp, om cultuurverschillen en negatieve beeldvorming tegen te gaan.

Mbo-instellingen moeten een opleidingsplaats garanderen voor studenten tot 18 jaar die extra steun nodig hebben, vindt de Onderwijsraad. Ook zou het mbo verplicht moeten deelnemen aan het OOGO.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl