U bent hier

Ontwikkeling arbeidstoeleidend programma ‘de Werkstraat’ voor Orion College Amsterdam

02 oktober 2014
Stichting 180 is projectleider voor de ontwikkeling van de Orion Werkstraat, een nieuw initiatief van het Orion College Amsterdam. Orion wil voor haar leerlingen die passen in het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt de werkwijze voor arbeidsvoorbereiding, arbeidstoeleiding en arbeidsinpassing professionaliseren. “We willen iedere jongere die daarvoor in aanmerking komt succesvol naar betaald werk of arbeidsgerichte dagbesteding leiden. In de Werkstraat helpen we de jongeren aan werk en coachen we hen in hun baan”, aldus Cor de Ruiter, bestuurder van Orion.

Onderwijs, stage, vaardigheden en begeleiding

Op basis van assessments wordt een onderwijsaanbod op maat gemaakt voor zowel school als stage. Tot twee jaar na de Werkstraat wordt coaching voortgezet en worden terugkombijeenkomsten georganiseerd onder de naam ‘jij bent een goudmijn’. Binnen het programma van de Orion Werkstraat passen ook jongeren die bij het Werkplein van het UWV zijn aangemeld.

Ervaring met onderwijs en arbeidstoeleiding

De samenwerking met Stichting 180 is aangegaan vanwege haar uitgebreide expertise op het gebied van arbeidstoeleiding voor kwetsbare en probleemjongeren, onder andere met het programma Work-Wise en de ambulante variant Aan de slag dat in samenwerking met het onderwijs door (justitiële) jeugdzorginstellingen is ingezet.

Ontwikkeling en implementatie na Quickscan

Vlak voor de zomer heeft Stichting 180 op basis van een Quickscan een analyse gemaakt van de huidige werkmethoden in het licht van de gewenste nieuwe aanpak. Op basis van die bevindingen is nu gestart met het uitwerken van de werkwijze. Ontwikkeling en implementatie worden in de eerste helft van 2015 afgerond waarna de Werkstraat er helemaal staat. Bij de gemeente Amsterdam is een aanvraag in gediend om in aanmerking te komen voor ESF-subsidie in het kader van arbeidsparticipatie voor kwetsbare jongeren. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl