U bent hier

Ook Curacao geinteresseerd in TOPs!

07 oktober 2014
Een delegatie van de Fundashon Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (FDRS) bezocht afgelopen week Nederland en Stichting 180 om de mogelijkheden te verkennen voor het doorontwikkelen van TOPs! voor scholen en instellingen op Curaçao. Met de ontwikkeling van het programma “verwacht de FDRS een sterk instrument in handen te krijgen om het leef- en leerklimaat op scholen en binnen jeugdinstellingen in Curaçao te verbeteren”, aldus ex-parlementslid en vertegenwoordiger van de FDRS, Malvina Cecilia.

Intensieve samenwerking

FDRS wil een intensieve samenwerking aangaan met Stichting 180 om het programma integraal geschikt te maken voor de jongeren van Curaçao. De intentie is dat Stichting 180 trainers en professionals levert en professionals in Curaçao gaat opleiden. Alle handleidingen en ondersteunende materialen zullen dan worden vertaald naar Papiamento. Onderdeel van de beoogde overeenkomst zijn tevens de implementatie, monitoring van de uitvoering en evaluatie van het programma. In november komt de delegatie nogmaals naar Nederland om de samenwerkingsovereenkomst definitief te maken.

Jongeren kiezen voor positief, met TOPs!

TOPs! helpt het klimaat op school te verbeteren door leerlingen te leren dat zij in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. TOPs! maakt leerlingen bewust van hun eigen denken en doen en leert hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Daarnaast verbetert TOPs! de sociale vaardigheden, het omgaan met emoties en het moreel redeneren van de leerlingen. TOPs! voorziet zowel leerlingen als personeel van een gemeenschappelijke taal. Hierdoor worden onverantwoordelijke gedragingen (‘probleemgedragingen’) en de gedachten en overtuigingen die daarachter zitten (‘denkfouten’) gemakkelijker onderwerp van gesprek. Daarnaast bevat de TOPs! taal duidelijke en positieve termen voor helpende gedachten (‘TOPgedachten’) en gewenst, pro-sociaal en verantwoordelijk gedrag (TOPgedrag).

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl