U bent hier

Opleiding tot Brains4Use trainer geaccrediteerd met BAMw punten

17 januari 2015
De opleiding tot trainer van de erkende gedragsinterventie Brains4Use is geaccrediteerd met BAMw punten. Professionals krijgen door het volgen van de opleiding tot Brains4Use trainer punten voor hun registratie in het beroepsregister. De 8-daagse opleiding levert 13,3 punten op. Doel van Brains4Use is het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik en het verminderen van de kans op uitval uit school of werk.

Over het programma

Brains4Use is er voor jongens en meiden tussen de 12 en 23 jaar die problematisch middelengebruik vertonen. Het is een cognitief-gedragsmatige interventie waaraan het transtheoretische model van Prochaska & DiClemente ten grondslag ligt. De professional wordt opgeleid tot drugsconsulent en leert motiverende gespreksvoering toe te passen. Door het aanleren van cognitieve en praktische vaardigheden krijgt de jongere controle over het middelengebruik. De nadruk ligt op samen met de jongere kijken wat voor hem of haar werkt en het veelvuldig oefenen van vaardigheden in rollenspellen. Brains4Use is ook geschikt voor lvb-jongeren. Het programma voor de jongere duurt 3 maanden (12 gesprekken). Bij de deelnemende jongeren moet sprake zijn van een matig tot hoog recidiverisico.

Waardering door professionals

De opleiding en het werken met de gedragsinterventie zelf worden door professionals zeer gewaardeerd.

"De gedragsverandering die B4U op de afdeling heeft opgeleverd is enorm. Erg gaaf om te ervaren."

"Het is een fijne methode om jongeren te begeleiden m.b.t. omgaan met drugsgebruik"

Erkende gedragsinterventie

Aan bod komen o.a. de voor- en nadelen van gebruik, de relatie middelengebruik-delictgedrag, doelen stellen, vaardigheden die helpen controle te krijgen over het middelengebruik, inventarisatie van het sociale netwerk om erachter te komen wie helpen en wie risicovol zijn, alternatieven voor gebruik ontdekken, omgaan met gebruikende vrienden, terugvalpreventie. De gedragsinterventie Brains4Use is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Opleiding voor professionals

Bent u geïnteresseerd in het geven van Brains4Use aan jongeren binnen uw gemeente of  organisatie? Neem dan contact met ons op voor opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl