U bent hier

Orion College Zuid is een 'Excellente School'

26 februari 2018
Op 22 januari 2018 kreeg het Orion College Zuid in Amsterdam het predicaat 'Excellente School' op het gebied van schoolklimaat en gedrag. Juist op een school waar leerlingen zitten met ernstige gedragsproblemen is een voorspelbaar, veilig en positief ondersteunend klimaat van groot belang. Het 180-programma TOPs! heeft daar volgens directeur Kelly van der Koelen een belangrijke rol in gespeeld.

Een positief schoolklimaat is de fundering om te komen tot ontwikkelingen in brede zin. Wanneer leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, zal stress afnemen en zal er meer ruimte komen om te kunnen leren, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied. TOPs! helpt daarbij door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing.

Van der Koelen: "We willen er voor zorgen dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen gedrag en op die manier gedragsverandering mogelijk maken. Bijvoorbeeld aan de hand van de methode TOPs!, waarbij leerlingen inzicht krijgen in de denkfouten die zij maken en welke TOP-gedachten zij zichzelf eigen kunnen maken." Naast de inzet van TOPs! maakt Orion gebruik van continuroosters, het ADI-model (activerend directe-instructiemodel), heldere/zichtbare regels en afspraken en '5 Hard Steps'.

Kroon op ons werk

In het rapport stelt de jury: "De leerlingen van Orion College Zuid worden veelal aangemeld met een scala aan faalervaringen en soms zelfs trauma's in het onderwijs, naast hun externaliserende gedragsproblematiek. Zij hebben hierdoor vaak weerstand richting school ontwikkeld en zijn extreem gevoelig voor een negatieve sfeer. Voor hen is het van extra belang dat zij het vertrouwen in school en in zichzelf weer terugkrijgen. Dit kan bewerkstelligd worden met een voorspelbaar, veilig, positief en ondersteunend schoolklimaat. Een klimaat waarin fouten maken mag en kansen worden geboden, een klimaat waarbij de focus ligt op talentontwikkeling en wat leerlingen wél kunnen. De verwachting van het team was dat als dit klimaat kan worden neergezet, de strijd met de leerlingen vervangen zal worden door samenwerking."

Van der Koelen: "Met het team hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan het uitdragen van een visie die gericht is op een positief en veilig klimaat. Ik ben dan ook super trots op wat we met het team bereikt hebben! Dit predicaat is daarbij de kroon op ons werk."

Over Orion College Zuid

Het Orion College Zuid is een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4 in Amsterdam. De school is er voor jongeren die vanwege gedragsproblemen (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen. Het college biedt onderwijs aan jongeren die meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag en leren, dan het regulier voortgezet onderwijs kan bieden. 

Over TOPs!

TOPs! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Ze leren elkaar positief te benaderen en met respect te behandelen. Om ze daarbij te helpen bevat de TOPs!-taal duidelijke en positieve termen voor helpende gedachten ('TOP-gedachten') en gewenst, sociaal gedrag ('TOP-gedrag'). Thema's die binnen TOPs! aan de orde komen zijn bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, goed gebruik van social media, vriendschap en pesten. TOPs! is samen met docenten uit het VO, VSO en MBO ontwikkeld.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl