U bent hier

Verbeterd schoolklimaat door TOPs! bij Pouwer College Utrecht

11 juli 2017
Het lesprogramma TOPs! zorgt voor een positief schoolklimaat, door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Het Pouwer College in Utrecht werkt al enkele jaren met TOPs! en plukt daar de vruchten van. Ook de Inspectie van het Onderwijs trekt deze conclusie. Uit hun onderzoek van 14 maart 2017 blijkt dat er met zichtbaar resultaat door schoolleiding en docenten is gewerkt aan de verbetering van het pedagogisch klimaat. Met behulp van TOPs!.

Zo concludeert de inspectie dat TOPs! zowel bij leerlingen als docenten bekend en betekenisvol is. Bovendien wordt de methodiek omarmd, wat blijkt uit de vanzelfsprekendheid waarmee docenten en leerlingen ermee omgaan. Alle leerlingen en medewerkers spreken een gemeenschappelijke taal, de zogenaamde TOPs!-taal. Hierdoor zijn onverantwoordelijke gedragingen (‘probleemgedrag’) en de gedachten en overtuigingen die daarachter zitten (‘denkfouten’) gemakkelijker onderwerp van gesprek. Dat is terug te zien in de manier van werken van medewerkers met de leerlingen, maar ook in het contact tussen de leerlingen onderling.

TOPs! op het Pouwer College

TOPs! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Ze leren elkaar positief te benaderen en met respect te behandelen. Om ze daarbij te helpen bevat de TOPs!-taal duidelijke en positieve termen voor helpende gedachten (‘TOP-gedachten’) en gewenst, sociaal gedrag (‘TOP-gedrag’). Sinds jaar en dag zijn alle medewerkers van het Pouwer College geschoold in het lesprogramma TOPs!. Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen TOPs!-lessen over omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren. In de bovenbouw worden TIP-bijeenkomsten gegeven, waarbij leerlingen worden gemotiveerd en aangeleerd om elkaar te helpen, aan te spreken en van elkaar te leren.

Over het Pouwer College

Het Pouwer College in Utrecht is een school voor praktijkonderwijs in de wijk Overvecht. De leerlingen van het Pouwer College leren door te ‘doen’ in een betekenisvolle omgeving. Zo heeft de school bijvoorbeeld een professionele fietsenwerkplaats. De wijk en de buurt worden zoveel mogelijk betrokken bij het bieden van betekenisvol onderwijs en echte opdrachten. Leerlingen worden gestimuleerd om stages te lopen, zoveel mogelijk werkervaring op te doen en zo mogelijk een baan te vinden.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl