U bent hier

Ruim 1500 jongeren binnen Horizon aan de slag met TOPs!

20 november 2014
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs kiest er voor om aan de slag te gaan met TOPs! als één van de basisprogramma’s voor de organisatie. Eigen kracht en verantwoordelijkheid staan bij de aanpak van Horizon centraal. De programma-opzet en doelen van TOPs! sluiten hier perfect op aan.

Zowel op jeugdzorglocaties als binnen onderwijs

Medewerkers worden opgeleid tot TOPs!-coach en TOPs!-trainer op drie van hun JeugdzorgPlus locaties (’t Anker, Rijnhove en De Vaart). Niet alleen de professionals die direct met jongeren werken worden opgeleid, ook het overig personeel en leidinggevenden krijgen een verkorte TOPs! training, zodat de hele instelling het programma, de werkwijze en de taal leert kennen. De verwachting is dat dit het effect van het programma op het leer- en leefklimaat zal versterken.

Ook wordt TOPs! ingevoerd bij een tweetal onderwijsvoorzieningen verbonden aan een jeugdzorglocatie en bij zes losstaande VSO scholen. In totaal worden 14 TOPs!-coaches en 162 TOPs!-trainers opgeleid om zo het programma aan te kunnen bieden aan ruim 1500 jongeren. De planning is om het totale implementatie traject verspreid over de jaren 2015 en 2016 uit te voeren.

Meer informatie over TOPs!

Voor meer informatie over TOPs! kunt u contact opnemen met Anna Hulsebosch (06 -  23623896, of via mail: annahulsebosch@180.nl.

 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl