U bent hier

Samenwerking met De Nieuwe Kans moet arbeidsparticipatie voor jongeren nog succesvoller te maken

09 november 2016
De Nieuwe Kans in Rotterdam helpt jongvolwassenen die actief willen werken aan de verbetering van hun situatie om opnieuw te participeren in de maatschappij. Niet vrijblijvend, wel toegewijd en buiten de gebaande paden. Individuele coaches helpen de jongeren met het veranderen en verbeteren van hun leven. Om die begeleiding te verbeteren zocht DNK de samenwerkring met Stichting 180.

Samenwerken voor succesvollere arbeidsparticipatie

In opdracht van het ministerie van VWS en de gemeente Rotterdam biedt DNK jaarlijks 200 jongvolwassenen een traject aan om hen terug naar werk, school of indien noodzakelijk naar zorg te begeleiden. Focus daarbij licht op het duurzaam veranderen van het denken en gedrag van de jongeren. Eerder werkten DNK en Stichting 180 al succesvol samen in het opleiden van medewerkers in Motiverende Gespreksvoering.

Evidence based werken toevoegen aan de methodiek

Om de methodiek van hun begeleiding en werkwijze van hun coaches te versterken is DNK op zoek gegaan naar evidence based methoden. We zijn blij en trots dat ze gekozen hebben om met onze programma’s Aan de slag en TOPs! te gaan werken. Hiermee kan nog meer body gegeven worden aan de begeleiding en wordt er aan bijgedragen dat de verschillende disciplines binnen DNK dezelfde taal spreken.

Binnenkort van start

Binnenkort starten we de nieuwe samenwerking met een QuickScan waarmee de benodigde implementatieondersteuning in kaart wordt gebracht. Nog dit jaar zullen de eerste medewerkers worden opgeleid. We zijn er van overtuigd dat we hiermee gaan bijdragen aan een nog succesvollere uitstroom richting werk/school bij DNK.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl