U bent hier

TOPs! gaat schoolbreed bij Beukenrode

23 september 2016
Bij school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Beukenrode in Doorn werken ze al enige tijd met TOPs!. En naar volle tevredenheid. Daarom werd al tijdens de introductiebijeenkomst van het nieuwe schooljaar 2016/17 met TOPs! afgetrapt. Onze trainer Arjo Haasnoot zorgde voor een enthousiaste inleiding voor de leerlingen van alle leerjaren en hun mentoren vanuit de thema’s ‘Kies voor positief’ en ‘Omgaan met elkaar’. Vanaf dit jaar wordt het programma binnen Beukenrode echt schoolbreed ingezet. De lessen vinden iedere donderdag plaats. Er is regelmatig TOPs!-overleg en tijdens de komende studiedagen zal de voortgang en het trainen van TOPs!-trainers centraal staan.

Over Beukenrode Onderwijs

Beukenrode is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Elke leerling die gedragsmatig vastloopt op een ‘gewone’ school, krijgt hier een kans om een opleiding te starten, te vervolgen of af te maken. Beukenrode probeert een leerling – met zijn of haar problematiek – zo te begeleiden dat hij of zij kan werken aan een diplomagerichte opleiding of op z’n minst via een praktische arbeidsmarktgerichte opleiding met stage(s) werk kan vinden.

Beukenrode en TOPs!

Beukenrode kijkt naar mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van haar leerlingen en zet TOPs! in om met haar leerlingen het beste eruit te halen. Met TOPs! gaan leerlingen aan de slag met hun sociale vaardigheden, emoties en moreel redeneren. Ook maakt het leerlingen bewust van hun denken en doen en leert het programma hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door te leren dat je in iedere situatie kunt kiezen voor een positieve oplossing. Zo zorgt TOPs! voor een positief leer- en leefklimaat.

Interventies worden op schoolniveau, klassikaal en individueel gecombineerd ingezet. Het programma is preventief van aard, maar kan ook als interventie ingezet worden om beginnend probleemgedrag bij leerlingen van 12 tot 24 jaar terug te dringen en onderlinge relaties te verbeteren.

Gemeenschappelijke taal & positief

TOPs! biedt zowel leerlingen als personeel een gemeenschappelijke taal. Hierdoor worden onverantwoordelijke gedragingen (‘probleemgedrag’) en de gedachten en overtuigingen die daarachter zitten (‘denkfouten’) gemakkelijker onderwerp van gesprek. Daarnaast bevat de TOPs!-taal duidelijke en positieve termen voor helpende gedachten (‘TOP-gedachten’) en gewenst, sociaal gedrag (‘TOP-gedrag’).

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl