U bent hier

Training DAPPER geaccrediteerd door Registerplein

20 april 2015
Alle justitiële jeugdinrichtingen in Nederland werken met de basismethodiek YOUTURN. Eén van de peilers van YOUTURN is het vergroten van moreel besef. Hieraan wordt onder andere vorm gegeven binnen de module DAPPER. In deze module worden jongeren gestimuleerd om stil te staan bij de gevolgen van hun daden voor andere personen. Deze week is de tweedaagse opleiding tot trainer DAPPER geaccrediteerd door het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals, Registerplein.

Vergroten van moreel besef

Veel delinquent en grensoverschrijdend gedrag gebeurt terloops en ondoordacht. Binnen het strafrecht worden jongeren verantwoordelijk gehouden voor hun daden. Daarvoor wordt een straf opgelegd. Tijdens hun verblijf in de justitiele jeugdinrichting worden de jongeren vervolgens begeleid in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun daden.

Stilstaan bij wat je gedaan hebt en daarvan de gevolgen overzien, is geen gemakkelijke opgaaf. Jongeren hebben de neiging dat probleem op te lossen door hun gedrag goed te praten, minder erg te maken of anderen er verantwoordelijk voor te stellen. De module DAPPER richt zich op het herkennen en erkennen van deze denkfouten.

DAPPER, Opmaat tot herstel

De module DAPPER is een trainingsmodule rondom het thema: Dader- Slachtoffer- Herstel. DAP staat voor Denken aan de Andere Persoon. In de training worden jongeren gestimuleerd stil te staan bij de gevolgen van hun daden voor andere personen: slachtoffers, familie/vrienden van slachtoffers, hun eigen familie/vrienden en zelfs maatschappelijke gevolgen. Het gaat daarbij niet per se om delicten, maar ook om onverantwoordelijk handelen in brede zin. Voor het benoemen daarvan  gebruiken de jongeren het  “probleemgedrag”  uit TOPs!.

De training DAPPER bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur en is bestemd voor kortverblijvers. De training is ontwikkeld in samenwerking met stichting Slachtoffer in Beeld.

Accreditatie

Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)) heeft de 2-daagse training tot trainer DAPPER geaccrediteerd met 3,5 accreditatiepunten.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl