U bent hier

Trainingsmodule DAPPER, Opmaat tot herstel gereed!

18 december 2012
De module DAPPER, Opmaat tot herstel, is een trainingsmodule rondom het thema: Dader-Slachtoffer-Herstel. De module is een onderdeel van de basismethodiek YOUTURN en sluit aan op één van de peilers van YOUTURN: het vergroten van moreel besef.

Training

In de training worden jongeren gestimuleerd stil te staan bij de gevolgen van hun daden voor andere personen, slachtoffers, familie/vrienden van slachtoffers, hun eigen familie/vrienden en zelfs maatschappelijke gevolgen. Het gaat daarbij niet per se om delicten, maar ook om onverantwoordelijk handelen in brede zin. Het gaat over de gevolgen van misdrijven of ander onverantwoordelijk gedrag voor slachtoffers. DAP staat voor Denk aan de Andere Persoon. De module richt zich op het herkennen en deels erkennen van denkfouten.

De training is, in samenwerking met stichting Slachtoffer in Beeld, ontwikkeld in het verlengde van eerdere initiatieven rondom herstelopvoeding in Justitiele Jeugdinstellingen (JJI).

JJI’s willen, ook binnen YOUTURN, op gestructureerde wijze aandacht besteden aan daderschap, de positie van slachtoffers en aan datgene wat daders en slachtoffers verbindt. Hierbij speelt mee dat ook in de maatschappij de overtuiging groeit dat binnen het strafrecht en de uitvoering daarvan, meer aandacht zou moeten zijn voor (de positie van) slachtoffers.

Module Dapper, Opmaat tot herstel

De training DAPPER bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur, voorafgegaan door een introductiebijeenkomst. De training is bestemd voor kortverblijvers.

De JJI's Juvaid (Het Poortje), Amsterbaken en De Heuvelrug voeren pilots uit.

 

 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl