U bent hier

VU-promovenda: “Work-Wise is essentieel voor jongeren in jeugdinrichtingen!”

24 september 2014
Jongeren die in een jeugdinrichting hebben gezeten, stoppen eerder met crimineel gedrag als ze langdurig werk hebben. Dat blijkt uit onderzoek waarop Janna Verbruggen 18 september promoveerde aan de Vrije Universiteit. Daarom moeten jongeren volgens Verbruggen tijdens hun verblijf en daarna intensief worden begeleid om werk te vinden en te behouden. In Work-Wise ziet zij een evidence-based interventie die essentieel is voor het verbeteren van het toekomstperspectief van jongeren die een instelling verlaten.

Relatie werk en criminaliteit

Verbruggen onderzocht de relatie tussen werk en criminaliteit bij 540 mannen en vrouwen die in 1990 in een justitiële jeugdinrichting zaten, toen ze zo'n 15 jaar oud waren. Zij volgde hen tot een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. De meerderheid kwam opnieuw in aanraking met justitie, een groot deel is werkloos of heeft kortdurende banen. Door het hebben van een betaalde baan, en de sociale controle en financiële voordelen die dat met zich meebrengt, neemt crimineel gedrag af en verbeteren relaties, zorg voor kinderen en gezondheid.

Belang van intensieve begeleiding

Verbruggen vond dat herhaaldelijk geen werk hebben, voor lange perioden, ongunstig is voor de latere kans op werk: “Jongeren die in een instelling verblijven hebben baat bij intensieve begeleiding; niet alleen tijdens hun verblijf in de instelling, maar vooral in de periode erna. Die ondersteuning moet niet alleen gericht zijn op het aan het werk helpen van deze jongeren, maar juist op het behouden van dat werk”.

Work-Wise verbetert toekomstperspectief!

De bevindingen van haar proefschrift wijzen volgens haar op het belang van het investeren in (nazorg)trajecten zoals Work-Wise. Work-Wise maakt het mogelijk dat jongeren die in een instelling verblijven een succesvolle transitie naar de arbeidsmarkt maken. Hiermee zal hun criminele gedrag dalen en verbeteren zij hun perspectieven op de arbeidsmarkt en andere levensdomeinen.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl