U bent hier

VU: Sociale en cognitieve vaardigheden verminderen kans op crimineel gedrag

05 februari 2015
Jongeren die goede sociale en cognitieve vaardigheden hebben aangeleerd, lopen als volwassene minder kans om crimineel gedrag te vertonen. Bovendien verhogen deze vaardigheden de kans op het vinden van een baan. Dat concludeert Geert Mesters uit het onderzoek waarop hij 16 januari promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De 180-programma’s ‘Werken aan je toekomst’, ‘Solide basis voor de toekomst’ en TOPs! bieden kwetsbare jongeren een kansrijke toekomst door te werken aan sociale en cognitieve vaardigheden, maar ook weerbaarheid en werknemersvaardigheden.

Werken aan je toekomst

Het programma Werken aan je Toekomst is erop gericht jongeren tussen de 15 en 24 jaar beter toe te rusten op het verkrijgen en behouden van een opleiding of werk. Het programma richt zich op verschillende algemene cognities en gedragsaspecten van de jongeren die van belang zijn op de sociale context van stagelopen en werken. Zo wordt er gewerkt aan vaardigheden m.b.t. werkhouding op school en werk, sociale vaardigheden in de omgang met klasgenoten en collega’s, omgaan met feedback, oriëntatie op de toekomst en leren jongeren hun kwaliteiten en valkuilen herkennen.

Solide basis voor de toekomst

Een Solide Basis voor de Toekomst is een programma voor meisjes van 14 tot 19 jaar. De interventie richt zich op het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde en sociale competenties waardoor de meisjes weerbaarder worden en meer zelfsturend kunnen zijn. De meisjes werken aan cognities (inzichtvergroting) en vaardigheden (oefenen) en worden gestimuleerd om deze nieuwe cognities en competenties op verschillende leefgebieden toe te passen. Hierdoor neemt het risico op loverboyproblemen, seksueel risicogedrag, ongewenste zwangerschappen, inadequate relaties en een gebrekkige sociale positie af.

Over TOPs!

TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en prosociaal gedrag.

Meerdere voordelen

“Investeren in cognitieve en sociale vaardigheden heeft meerdere voordelen.” Volgens Mesters heeft investeren in sociale vaardigheden een blijvend effect heeft op het verlagen van de criminaliteit en het verhogen van de kans op werk. “Werk vermindert de kans op criminaliteit, dus de gunstige effecten die goede sociale vaardigheden op criminaliteit hebben zijn nog sterker als mensen werk hebben.”

Mesters onderzocht 540 mensen die in de jaren ’90 een deel van hun jeugd in een justitiële jeugdinrichting zaten. Hij kon deze gegevens koppelen aan gegevens over criminaliteit, werk, uitkeringen en interviewgegevens.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl