U bent hier

Weerbaarheidstraining voor professionals

04 september 2013
Bij de uitvoering van sommige beroepen komt agressie regelmatig voor. Stichting 180 biedt een weerbaarheidstraining aan voor professionals. Professionals die bij hun werk in contact komen met anderen moeten in staat zijn om, op een professionele en functionele manier, werkrelaties aan te gaan en zullen in moeilijke situaties op een professionele manier moeten reageren.

Tijdens deze weerbaarheidstraining staat de relatie met de ander en het voorkomen van escalaties centraal. Bij deze trainingsmethode wordt aandacht besteed aan zowel mentale als fysieke weerbaarheid van de professional.

Reacties van professionals die de training hebben gevolgd: “De training sluit goed aan op mijn ervaringen op de werkvloer en is echt maatwerk”. Professionals uit het speciaal onderwijs vertelden na afloop van de training: “Er wordt gewerkt met voorbeelden uit mijn eigen situatie waarbij de doelgroep waarmee ik werk, in ogenschouw wordt genomen. Het is echt een praktische training op maat”.
 

Doelgroep

De training is bestemd voor professionals werkzaam in de hulpverlening, het (speciaal) onderwijs,  jeugdzorg, Raad van de Kinderbescherming, GGZ en wordt verzorgd door trainers van MindEquipment. 
 

Thema's

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan de orde: contact maken en verdiepen, conflicthantering, verschillende vormen van agressie, voorkomen en omgaan met agressie, het beïnvloeden van gedachten, zelfverdediging en controle en praktisch optreden. Voor meer informatie over deze training kijk bij Opleidingen & Trainingen

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl