U bent hier

Algemene deskundigheidsbevordering

Motiverende Gespreksvoering

In deze training worden vaardigheden, principes, concepten en modellen van Motiverende Gespreksvoering aangeboden en getraind. De training heeft het karakter van een practicum. Instroomeis: praktische ervaring met risicojongeren. Download het PDF Factsheet Motiverende Gespreksvoering voor meer informatie.

Interculturele Begeleiding

Praktijkgerichte training die handvatten geeft voor het overbruggen van cultuurverschillen in de communicatie. Ook levert de training een bijdrage aan de ontwikkeling van een multicultureel bewustzijn en basishouding in de begeleiding van mensen met een niet-westerse culturele achtergrond. Instroomeis HBO-niveau.

Psychopathologie

De training Psychopathologie geeft de deelnemers inzicht in veel voorkomende stoornissen. Specifiek ontwikkeld voor medewerkers die jongeren begeleiden in hun arbeidstoeleidend- en/of scholingstraject. Inleidende training, bedoeld om het herkennen, signaleren en verklaren van (probleem)gedrag gemakkelijker te maken.

Trainingsvaardigheden

Deze competentiegerichte training wordt afgestemd op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De training bestaat uit theorie, minilessen en leer- en instructiemomenten. Duur 7 dagdelen incl. intervisie. Instroomeisen: medewerkers werkzaam binnen jeugdzorg of jeugdhulpverlening.

Weerbaarheidstraining

Professionals die bij hun werk in contact komen met anderen moeten in staat zijn om, op een professionele en functionele manier, werkrelaties aan te gaan en zullen in moeilijke situaties op een professionele manier moeten reageren. Bij de uitvoering van sommige beroepen komt agressie regelmatig voor. Op dit gebied is een trainingsmethode ontwikkeld die prima aansluit en waarin aandacht is voor zowel metale als fysieke weerbaarheid van de professional en het verband daartussen. De training is gericht op fysieke en mentale weerbaarheid. De kracht van de training is dat cursistenop een praktische manier leten omgaan met diverse vormen van non-verbale en verbale agressie en fysiek geweld zoals deze in onze huidige maatschappij voorkomen. Cursisten maken kennis met hun primaire gedrag wanneer zij geconfronteerd worden met stress, ongemak en angst. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl