U bent hier

Gedragsinterventies en programma’s voor jongeren en jongvolwassenen

180 is een kennis- en netwerkorganisatie met als doel het verbeteren van de positie van jongeren en jongvolwassenen. Dit doen we door het aanbieden van gedragsinterventies en ontwikkelprogramma’s voor onze doelgroep en door het aanscherpen van de deskundigheid van professionals die met jeugd en jongvolwassenen werken. Onze methodiek stelt u in staat het denken en doen van jongeren en jongvolwassenen 180 graden van richting te veranderen.

Missie en visie

De kans op een succesvol zelfstandig bestaan voor risicojongeren is klein. Ondanks een veelheid aan instanties,  instellingen en interventies voor deze jongeren is hun positie in de samenleving zwak. 180 is van mening dat er nog veel onbenutte ontwikkelingskansen zijn. We zijn er van overtuigd dat het (speciaal) onderwijsaanbod en de zorg- en hulpverlening meer resultaat kunnen boeken wanneer actief, positief en ‘out of the box’ wordt ingezet op gedragsverandering. Denken vanuit de jongere en oplossingen ‘door de keten heen’ zullen de effectiviteit vergroten. Bovendien zou de focus nadrukkelijker gericht moeten zijn op preventie. Binnen het onderwijs en de jeugdzorg zien we daarvoor volop kansen.

Verbinding en kwaliteit

Om dit waar te maken ontwikkelen en bieden we (erkende) gedragsinterventies, evidence based programma’s en op gedragsverandering gerichte methodieken. Daarnaast maken we bestaande programma’s geschikt voor gebruik in brede kring en leveren indien gewenst een bijdrage aan het verkrijgen van de status van erkende interventie. Benodigd onderzoek wordt daarbij door ons geïnitieerd. Bovendien ondersteunen wij organisaties bij de implementatie van interventies en programma’s, bij het vergroten van de competenties van de begeleiders of leerkrachten van de jongeren én bij het meten van resultaten.

"We verbinden de domeinen onderwijs, jeugdzorg, arbeid en justitie."

Achtergrond

180 is ontstaan na een fusie tussen de stichtingen Work-Wise en Equip en het onderbrengen van de tijdelijke beheerorganisatie Gedragsinterventies Jeugd. Stichting 180 is een zelfstandige organisatie zonder winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van Stichting 180 wordt gevormd door Fred Ruiten (voorzichter/penningmeester), Frank Candel, Fiet van Beek en Jos Leenhouts.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl