U bent hier

Gedragsinterventies voor risicojeugd en (jong)volwassenen

180 heeft als doel het verbeteren van de positie van risicojongeren en (jong)volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door het aanbieden van gedragsinterventies voor deze doelgroep en door het aanscherpen van de deskundigheid van professionals die met deze doelgroepen werken. Kern van onze interventies is het vergroten van eigen kracht en zelfredzaamheid, met inzet van de omgeving.

Missie en visie

De kans op een succesvol zelfstandig bestaan voor risicojongeren en (jong)volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is klein. Ondanks een veelheid aan instanties,  instellingen en interventies is hun positie in de samenleving zwak. 180 is ervan overtuigd dat we meer resultaat kunnen boeken wanneer actief, positief en ‘out of the box’ wordt gewerkt aan gedragsverandering. Meer aansluiten bij de leef- en denkwereld van de doelgroep en oplossingen creëren samen met ketenpartners vergroot het effect van interventies. 

Verbinding en kwaliteit

Om dit waar te maken ontwikkelen en bieden we (erkende) gedragsinterventies, evidence based programma’s en op gedragsverandering gerichte methodieken. Daarnaast maken we bestaande programma’s geschikt voor gebruik in brede kring en leveren indien gewenst een bijdrage aan het verkrijgen van de status van erkende interventie. Benodigd onderzoek wordt daarbij door ons geïnitieerd. Bovendien ondersteunen wij organisaties bij de implementatie van interventies en programma’s, bij het vergroten van de competenties van de begeleiders of leerkrachten van de jongeren én bij het meten van resultaten.

"We verbinden de domeinen onderwijs, jeugdzorg, arbeid en justitie."

Achtergrond

180 is ontstaan na een fusie tussen de stichtingen Work-Wise en Equip en het onderbrengen van de tijdelijke beheerorganisatie Gedragsinterventies Jeugd. Stichting 180 is een zelfstandige organisatie zonder winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van Stichting 180 wordt gevormd door Fred Ruiten (voorzichter/penningmeester), Arina Kruithof, Fiet van Beek en Jos Leenhouts.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl