U bent hier

Interventies en ontwikkelprogramma's voor nieuw gedrag en nieuwe kansen

Risicojongeren, forensische jeugd en (jong)volwassenen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij: iedereen heeft recht op nieuwe kansen en een positieve draai. Bij stichting 180 geloven we in maatwerk en het versterken van het doenvermogen van mensen. Wij ontwikkelen practice en evidence based programma’s die bijdragen aan het integraal ondersteunen van mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen regie, eigen kracht en met inzet van hun omgeving. Wij vinden het belangrijk om sterk verbonden te blijven met de doelgroep. Zij zijn dé schakel die zorgt voor het up to date houden van onze programma’s. Ons doel is om de programma’s zo breed mogelijk te verspreiden zodat een zo groot mogelijke doelgroep kan profiteren van de interventies die 180 heeft. Wij verbinden de domeinen onderwijs, jeugdzorg, arbeid en justitie en delen onze kennis in landelijke en internationale samenwerkingsverbanden.

Missie en visie

De kans op een succesvol zelfstandig bestaan voor risicojongeren en volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is klein. Ondanks een veelheid aan instanties,  instellingen en interventies is hun positie in de samenleving zwak. 180 is ervan overtuigd dat we meer resultaat kunnen boeken wanneer actief, positief en ‘out of the box’ wordt gewerkt aan gedragsverandering. Meer aansluiten bij de leef- en denkwereld van de doelgroep en oplossingen creëren samen met ketenpartners vergroot het effect van interventies. 

Verbinding en kwaliteit

Om dit waar te maken ontwikkelen en bieden we (erkende) gedragsinterventies, evidence based programma’s en op gedragsverandering gerichte methodieken. Daarnaast maken we bestaande programma’s geschikt voor gebruik in brede kring en leveren indien gewenst een bijdrage aan het verkrijgen van de status van erkende interventie. Benodigd onderzoek wordt daarbij door ons geïnitieerd. Bovendien ondersteunen wij organisaties bij de implementatie van interventies en programma’s, bij het vergroten van de competenties van trajectbegeleiders of leerkrachten én bij het meten van resultaten.

"We verbinden de domeinen onderwijs, zorg, arbeid en justitie."

Achtergrond

180 is ontstaan na een fusie tussen de stichtingen Work-Wise en Equip en het onderbrengen van de tijdelijke beheerorganisatie Gedragsinterventies Jeugd. Stichting 180 is een zelfstandige organisatie zonder winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van Stichting 180 wordt gevormd door Fred Ruiten (waarnemend voorzitter/penningmeester), Arina Kruithof, Fiet van Beek en Jos Leenhouts.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl