U bent hier

Verbinding en kwaliteit

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk instellingen te verbinden, krachten te bundelen en te laten (samen)werken met ons aanbod voor kwetsbare en risicojongeren.

Hiertoe verspreiden en ontwikkelen we (erkende) gedragsinterventies, evidence based programma’s en op gedragsverandering gerichte methodieken. Daarnaast maken we bestaande programma’s geschikt voor gebruik in bredere kring en leveren waar nodig een bijdrage aan het verkrijgen van de status van erkende interventie. Benodigd onderzoek wordt daarbij door ons geïnitieerd. Bovendien adviseren en ondersteunen wij organisaties bij de implementatie van interventies en programma’s, bij het vergroten van de competenties van de begeleiders of leerkrachten van de jongeren, èn bij het meten van de resultaten.

"We verbinden de werkvelden van arbeid, jeugdzorg, onderwijs en justitie."

Kwaliteit

180 staat voor kwaliteit. Dat geldt voor de interne organisatie, voor het contact en de relatie met klanten én voor het aanbod. We werken met kwaliteitstandaards en bieden een hoog serviceniveau. Bovendien gaan we, ten behoeve van ontwikkeling en innovatie en ten behoeve van de programma-integriteit en de kwaliteit van de interventies en programma’s, nauwe banden aan met vooraanstaande wetenschappers, gebruikers en belanghebbenden.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl