U bent hier

Positief denken, doen en leren van elkaar met TOPs! hulpverlening

Met behulp van TOPs! leren de jongeren op een positieve manier verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen denken en doen. Het complete programma duurt ongeveer drie maanden (bij een frequentie van drie tot vier bijeenkomsten per week). Het programma bestaat uit startbijeenkomsten, TIP-bijeenkomsten en trainingsbijeenkomsten.

TOPs! kies voor positief

Het programma bestaat uit startbijeenkomsten, TIP-bijeenkomsten en trainingsbijeenkomsten; omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren.

Startbijeenkomsten

Tijdens een aantal startbijeenkomsten waarin gewerkt wordt aan een positieve groepscultuur als basis voor het vervolg van het programma. De jongeren maken kennis met elkaar en leren termen als TOP-gedachten en TOP-gedrag, waar ze in getraind worden.

TIP-bijeenkomsten

In deze vervolgbijeenkomsten leren jongeren lastige situaties en ervaringen uit hun dagelijks leven met elkaar te bespreken. Ze spreken elkaar aan op hun gedrag en leren positief gedrag van elkaar over te nemen. Ter ondersteuning van deze bijeenkomsten zijn er drie soorten trainingsbijeenkomsten.

Trainingsbijeenkomsten

  • Omgaan met boosheid

Jongeren leren inzien dat slaan, schoppen en vechten uitingen zijn van onmacht. Vervolgens leren ze dat prosociaal gedrag een teken van sterkte is.

  • Sociale vaardigheden

Tijdens deze bijeenkomsten wordt geoefend hoe de jongeren prosociaal kunnen reageren in sociale situaties. Voorbeelden van geoefende vaardigheden zijn: omgaan met groepsdruk en rustig blijven als je uitgedaagd wordt. 

  • Moreel redeneren

Aan de hand van voorbeeldsituatie’s (morele dilemma’s) gaan jongeren tijdens deze trainingsbijeenkomsten met elkaar in discussie. Overtuigingen, waarden en normen worden bespreekbaar gemaakt. Ook leren de jongeren moreel juiste oplossingen te verzinnen en na te denken over de gemaakte keuzes.

Ouderbijeenkomsten

De bijeenkomsten voor de jongeren worden aangevuld met ouderbijeenkomsten, waarin ouders worden geïnformeerd over en getraind in TOPs!. Op deze manier kan TOPs! voortgezet worden in de thuissituatie.

 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl