U bent hier

Aan de Slag: Arbeidsmarkt

Aan de Slag is een individueel programma dat wordt ingezet voor jongeren met veelzijdige problematiek waarbij deze problematiek een belemmering vormt om een werk- en/of schooltraject te volgen c.q. vast te houden. Het programma wordt op maat ingepast in een bestaande schoolstructuur als systematiek binnen het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Praktijkonderwijs en Entree opleidingen.

Over het programma

Evidence based

Aan de slag is evidence based programma gericht op leerlingen binnen het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree opleidingen. De focus van het programma ligt op het voorkomen van schooluitval, het doorstromen naar een vervolgopleiding of het verkrijgen en behouden van werk voor deze leerlingen. Het programma kent een multisysteemaanpak in meerdere leefgebieden. Het gaat hier allereerst om de leefgebieden school en werk. Daarnaast richt het programma zich ook op de leefgebieden wonen, vrije tijd en burgerschap, want die zijn voorwaardelijk voor het succes van leren en werken.

Persoonlijke begeleiding

Om de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt of door te kunnen laten stromen naar een vervolgopleiding is persoonlijke begeleiding onmisbaar. Het begeleidingsteam werkt samen met de leerling aan een ontwikkelperspectief ofwel leerroute voor de leerling, waarbij toegewerkt wordt naar werk, een startkwalificatie of een vervolgopleiding. Dit ontwikkelperspectief is toegespitst op de individuele mogelijkheden en talenten van de leerling en houdt rekening met de motivatie en leerstijl van de leerling. Gedurende het traject wordt gewerkt aan leer- en werknemerscompetenties en wordt nauw contact gehouden met de betrokkenen (stagebegeleiders, ouders) rondom de leerling. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan sociale-, communicatieve en praktische vaardigheden en invulling van vrije tijd om de zelfredzaamheid van de jongere en daarmee zijn of haar (zelfstandige) participatie in de maatschappij te vergroten.

Monitoring

Het programma kan digitaal worden gemonitord, zodat de groei van de leerling continu in beeld is, zoals beschreven in het Toezichtkader speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2012.

Aanpak

Het programma Aan de Slag wordt op maat ingericht voor uw onderwijsinstelling. Als eerste wordt een behoefte inventarisatie gedaan met een analyse van de bestaande en gewenste situatie. Op basis hiervan wordt samen met u een passend plan opgesteld om het programma Aan de slag in te voeren. De invoering bestaat uit een professionaliseringstraject op maat voor uw begeleidingsteam en het inpassen van het Aan de slag binnen uw onderwijsvisie en -methodiek. Zo werken we samen aan een effectieve route naar werk of vervolgonderwijs.

Opleiding voor de professionals

De begeleiders en docenten volgen een training op maat die kan bestaan uit de modules: Diagnostiek & Planvorming, Motiverende Gespreksvoering, Cognitieve interventies, Gedragsinterventies en Gezinsinterventies. Naar behoefte kan deze training worden uitgebreid met Intercultureel begeleiden, Systematisch werken en Werkgeversbenadering.

Deelnemers die de training volgen hebben een diploma van een hbo-opleiding.

Accreditatiepunten registerleraar.nl

De 7-daagse opleiding tot Aan de Slag trajectbegeleider is door Stichting 180 ter accreditatie voorgelegd aan registerleraar.nl en geaccrediteerd met 30 RU. 

Kosten

Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van Aan de Slag aan jongeren binnen uw school? Neem dan contact op met Irma van der Veen (landelijk programmacoordinator Aan de Slag) via irmavanderveen@180.nl of 088-8800 300.

Categorie: 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl