U bent hier

Agressieregulatie op Maat

Met Agressieregulatie op Maat wordt gewerkt aan het verbeteren van de zelfregulatie van een jongere met een forse agressieproblematiek. Het programma maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken, waarbij continu aandacht is voor het motiveren en het vergroten van het geloof in het eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten.

Over het programma

Er wordt maatwerk geleverd door de inhoud van de interventie af te stemmen op de hulpvraag van de jongere. Via verplichte en optionele modules wordt er individueel gewerkt aan o.a. motiveren, agressieketen, delictanalyse, terugvalpreventie, beheersingsvaardigheden, veranderen van disfunctionele cognities en assertiviteit. Ook zijn er modules gericht op stressreductie, impulscontrole, juist interpreteren, conflicthantering en het ombuigen van negatieve interactiecirkels met verzorgers.

Het programma wordt aangeboden in een intramurale en een ambulante variant, die beide zijn erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Kijk voor meer informatie over deze varianten op de volgende pagina's:

  • Intramurale training Agressieregulatie op maat

De intramurale training wordt aangeboden aan jongeren met een agressieproblematiek in residentiële voorzieningen.

Doel: Het verbeteren van de zelfregulatie van een jongere met een forse agressieproblematiek en de kans op recidive verkleinen door het verminderen van dynamische individuele risicofactoren die gerelateerd zijn aan de agressieregulatieproblematiek.

Doelgroep: Jongens en meisjes van 16-21 jaar met forse agressieproblematiek, die reactieve en/of proactieve agressie vertonen en (intensieve) behandeling nodig hebben voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag.

Duur: 6 maanden tot 2 jaar behandeling. Zodra de jongere er aan toe is wordt om de week tevens een groepstraining aangeboden (12 sessies van 1,5 uur).

Voorwaarde: De jongeren hebben in ieder geval last van reactieve agressie, maar kunnen daarnaast ook proactieve agressie vertonen. De jongeren kunnen de controle over hun agressieve gevoelens verliezen als zij provocatie ervaren en reageren dan gewelddadig.

Status: Erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

  • Ambulante gedragsinterventie Agressieregulering op maat

De ambulante variant kan worden aangeboden als gedragsbeïnvloedende maatregel, of in het kader van gedwongen of vrijwillige nazorg. Ook is de interventie toepasbaar voor jongeren met een voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarde ‘behandeling in combinatie met toezicht’. Ook kan de behandeling plaatsvinden op verzoek van een gezinsvoogd of op vrijwillige basis als de jongere voldoet aan de indicatiecriteria.

Doel: Het leren reguleren van agressieve gevoelens en gedrag.

Doelgroep: Jongens en meisjes van 16-24 jaar met forse agressieproblematiek.

Duur: 6 maanden tot 2 jaar behandeling (individueel in wekelijkse sessies van minimaal 1 uur en/of in wekelijkse/tweewekelijkse groepstraining van 12 bijeenkomsten gedurende 1,5 uur).

Status: Erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Opleiding voor professionals en kosten

Voor het krijgen van een bevoegdheid tot het aanbieden van Agressieregulatie op Maat dienen behandelaren universitair (psychologie of orthopedagogiek) of hbo (sociaal-agogisch) opgeleid te zijn en kennis van en ervaring te hebben met cognitieve gedragstherapie. Naast deze reguliere opleidingseisen is het voor het behoud van de programma-integriteit noodzakelijk om de driedaagse ARopMaat-basisopleiding te volgen. In deze opleiding wordt eerst uitleg gegeven over het theoretische kader van de ARopMaat en de wijze waarop verandering wordt gerealiseerd. Vervolgens worden de modules doorgenomen en verschillende oefeningen uitgeprobeerd en/of gedemonstreerd. Ook wordt de deelnemer gestimuleerd sensitiever te worden voor leerstijlen en transcultureel behandelen.

De kosten voor de driedaagse basisopleiding bedragen 500 euro (excl. btw) per persoon. Als een instelling de basisopleiding op locatie wil organiseren, dan bedragen de kosten 3500 euro (excl, btw) uitgaande van een tweedaagse opleiding inclusief één terugkomdag. De groep mag niet groter zijn dan 12 personen.

Wilt u weten op welke dagen deze training wordt aangeboden, kijk dan in onze agenda.

Bent u geïnteresseerd in Agressieregulatie op Maat? Neem dan contact met ons op voor kosten en opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300.

 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl