U bent hier

Brains4Use

Brains4Use is een interventie die wordt ingezet bij jongeren met problematisch middelengebruik. Doel van de interventie is het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik, waardoor de kans op delict- en risicogedrag vermindert. Om dit hoofddoel te bereiken wordt gewerkt aan subdoelen zoals het vergoten van de motivatie om het middelengebruik te verminderen en het herkennen van en omgaan met risicosituaties.

Over het programma

Brains4Use is er voor jongens en meiden tussen de 12 en 23 jaar die problematisch middelengebruik vertonen. Bij de deelnemende jongeren moet sprake zijn van een matig tot hoog recidiverisico. Het is een cognitief-gedragsmatige interventie waaraan het transtheoretische model van Prochaska & DiClemente ten grondslag ligt. De drugsconsulent past motiverende gespreksvoering toe en door het aanleren van cognitieve en praktische vaardigheden krijgt de jongere controle over het middelengebruik. De nadruk ligt op samen met de jongere kijken wat voor hem of haar werkt en het veelvuldig oefenen van vaardigheden in rollenspellen. Brains4Use is ook geschikt voor lvb-jongeren.

Het programma duurt 3 maanden (12 gesprekken). Aan bod komen o.a. de voor- en nadelen van gebruik, de relatie middelengebruik-delictgedrag, doelen stellen, vaardigheden die helpen controle te krijgen over het middelengebruik, inventarisatie van het sociale netwerk om erachter te komen wie helpen en wie risicovol zijn, alternatieven voor gebruik ontdekken, omgaan met gebruikende vrienden, terugvalpreventie.

Erkende gedragsinterventie

De gedragsinterventie Brains4Use is in december 2015 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Opleiding voor professionals en kosten

Brains4Use wordt verzorgd door opgeleide Brains4Use-consulenten. Deze consulenten kunnen ook ingezet worden voor het algemeen preventieve beleid binnen de instelling. Brains4Use-consulenten volgen een zevendaagse opleiding. 

Bent u geïnteresseerd in het geven van Brains4Use aan jongeren binnen uw organisatie of gemeente? Neem dan contact met ons op via info@180.nl of 088-8800 300.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl