U bent hier

Brains4Use

Brains4Use is een interventie die wordt ingezet om het middelengebruik terug te dringen bij jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en Jeugdzorg(Plus) instellingen. Behandeling van middelengebruik binnen deze inrichtingen is belangrijk, omdat het een risico vormt voor delict- en ander risicogedrag, samenhangt met risicofactoren voor een antisociale ontwikkeling en maatschappelijke uitval, en de mogelijkheid om te profiteren van andere behandelingen belemmert.

Over het programma

Brains 4Use is er voor jongens en meiden tussen de 12 en 23 jaar die problematisch middelengebruik vertonen en een matig tot hoog recidiverisico hebben. Het hoofddoel van Brains4Use is het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik, waardoor de kans op delict- en risicogedrag vermindert. Het is een cognitief-gedragsmatige interventie waaraan het transtheoretische model van Prochaska & DiClemente ten grondslag ligt. De drugsconsulent past motiverende gespreksvoering toe en door het aanleren van cognitieve en praktische vaardigheden krijgt de jongere controle over het middelengebruik. De nadruk ligt op samen met de jongere kijken wat voor hem of haar werkt en het veelvuldig oefenen van vaardigheden in rollenspellen. Brains4Use is ook geschikt voor lvb- jongeren.

De interventie bestaat uit een individueel traject van twaalf gesprekken en duurt drie maanden. Aan bod komen o.a. de voor- en nadelen van gebruik, de relatie middelengebruik-delictgedrag, doelen stellen, vaardigheden die helpen controle te krijgen over het middelengebruik, inventarisatie van het sociale netwerk om erachter te komen wie helpen en wie risicovol zijn, alternatieven voor gebruik ontdekken, omgaan met gebruikende vrienden en terugvalpreventie.

Erkende gedragsinterventie

De gedragsinterventie Brains4Use is in december 2015 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Opleiding voor professionals en kosten

Brains4Use wordt verzorgd door opgeleide Brains4Use-consulenten. Deze consulenten kunnen ook ingezet worden voor het algemeen preventieve beleid binnen de instelling. Brains4Use-consulenten volgen een zevendaagse opleiding. 

Bent u geïnteresseerd in het geven van Brains4Use aan jongeren binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via info@180.nl of 088-8800 300. 

Trainingsdata

Voor trainingsdata, locatie en aanmeldingen kijk in de Agenda.

Categorie: 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl