U bent hier

Onze expertise voor Veiligheid & Justitie

Oplossingen door de keten heen vergroten de effectiviteit. Dat is de overtuiging van 180 en de basis voor ons werk op het terrein van veiligheid & justitie. Met name op het gebied van jeugd en jongvolwassenen zijn we specialist als het gaat om forensische zorg en om trajecten van binnen naar buiten. Thema’s als nazorg, elektronische detentie en deskundigheidsbevordering van professionals zijn voor ons het meest actueel.

We kunnen u adviseren en actief ondersteunen als het gaat om:

Evidence based trajectbegeleiding

Al meer dan 10 jaar heeft 180 uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in het ontwikkelen, implementeren en beheren van methoden voor (individuele) trajectbegeleiding. Met Work-Wise, het Buitenprograma Work-Wise en ‘Aan de Slag’ hebben we jarenlang voor alle Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus instellingen methoden ontwikkelt en professionals opgeleid in de uitvoering. Onze methodieken zijn evidence based en resultaten worden zorgvuldig gemonitord.

Deskundigheidsbevordering professionals

Een belangrijke succesfactor in het verstevigen van de positie van jongeren is het vergroten van de competenties van hun begeleiders. De trainingen en opleidingen die we bieden zijn alle daarop gericht; van individuele trajectbegeleiding, tot motiverende gesprekvoering. Onze trainers staan dicht bij het primair proces van de klant en werken vanuit deskundigheid en ruime ervaring in het werken met kwetsbare en risicojongeren

Gedragsinterventies voor jeugd en jong volwassenen

Ons aanbod omvat ook interventies, programma’s en methodieken die direct voor de jongeren bestemd zijn. Denk aan TOPs!, ‘Solide Basis voor je Toekomst’ speciaal voor meiden, Agressieregulatie, Brains4Use en een interventie Sociale Vaardigheden op maat. Bovendien initiëren of ondersteunen we eventuele doorontwikkeling, verzamelen gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en toetsen de programma-integriteit van de interventies.

YOUTURN; Kwaliteit & beheer basismethodiek JJI’s

Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen beheren we de basismethodiek YOUTURN, waarmee sinds 2010 alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) werken. In YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Met deze methodiek kunnen de pedagogisch professionals en de docenten in alle JJI’s de jongeren op een eenduidige en duidelijke manier bejegenen en behandelen. De tijd ‘binnen’ wordt zo goed mogelijk benut om het recidiverisico terug te dringen en een geslaagde resocialisatie voor te bereiden.

Kwaliteit & beheer gedragsinterventies

Voor zowel onze eigen interventies en programma’s, als voor de interventies die we beheren voor derden, bewaken we de kwaliteit van inhoud en uitvoering. Onze activiteiten verschillen daarbij per opdrachtgever. Belangrijk hierin is dat we beheer niet zien als een statische opdracht, maar als een vraag om pro-actief zorg te dragen voor een succesvolle uitvoering van een programma of interventie.

Meer informatie over onze programma’s voor veiligheid & justitie vindt u op deze website. Wilt u graag vrijblijvend kennismaken om te horen wat we voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op via 088- 8800 300. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl