U bent hier

Onze expertise voor Voortgezet Onderwijs

Stichting 180 speelt in op de belangrijkste thema’s die spelen binnen het onderwijs. Daarbij richten we ons met name op de sectoren waar kwetsbare jongeren en risicojongeren hun onderwijs krijgen zoals VSO scholen, VMBO, samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs en MBO.

Met deze sectoren werken we dan ook nauw samen voor de ontwikkeling van onze programma’s en trainingen. We bieden deskundigheidsbevordering voor uw professionals en programma’s gericht op uw jongeren om ze verder in hun eigen kracht te zetten op weg naar diploma, werk en een zelfstandige, veilige plek in onze maatschappij. 

De thema’s waar we u actief in kunnen ondersteunen zijn:

  • Voorkomen schooluitval & behalen startkwalificatie
  • Toeleiden naar arbeid en de arbeidsmarktgerichte leerweg
  • Veilige school & stop pesten
  • Deskundigheidsbevordering professionals

Voorkomen schooluitval & behalen startkwalificatie

Het terugdringen van schooluitval heeft in Nederland terecht hoge prioriteit. Jongeren die met een startkwalificatie van school komen maken immers veel meer kans het zelfstandig te redden in onze maatschappij. Met bijvoorbeeld de programma’s TOPs! en ‘Aan de Slag’ helpen we jongeren en scholen om uitval te voorkomen.

Toeleiden naar arbeid en de arbeidsmarktgerichte leerweg

De stap van school naar arbeid is voor veel jongeren erg groot. Want een stage of baan vinden is één, je werkplek behouden is al weer een tweede uitdaging. ‘Aan de slag’ is een bewezen effectieve trajectmethodiek om jongeren te begeleiden op weg naar en bij behoud van werk. Zo kunnen wij VSO scholen adviseren en helpen om succesvol invulling te geven aan hun arbeidsmarktgerichte leerweg op basis van screening TVA, keuze en planning van interventies en monitoring. Maar ook losse modules en trainingen, zoals ‘Werknermersvaardigheden’,  ‘Motiverende gepreksvoering’, ‘Free Time, Me Time’ en C(r)ash helpen jongeren en scholen om hun doelen te bereiken.

Veilige school & stop pesten

Een veilige school betekent voor ons een school met een positief leer- en leefklimaat. TOPs! is samen met docenten uit het VO, VSO en MBO ontwikkeld om het klimaat op uw school te verbeteren door aan de slag te gaan met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. 

Deskundigheidsbevordering professionals

Nu scholen steeds meer verantwoording moeten afleggen voor school- en leerlingprestaties,  worden nieuwe eisen gesteld aan leraren en begeleiders. 180 biedt een breed scala aan deskundigheidsbevorderende trainingen en opleidingen die u direct voor uw professionals kunt inzetten. Zowel op het gebied van trajectmatig denken en werken, als ook voor motivatietechnieken en groepsmanagement.

Meer informatie over onze programma’s voor (speciaal) onderwijs vindt u op deze website. Wilt u graag vrijblijvend kennismaken om te horen wat we ook voor uw school kunnen betekenen, neem dan contact met ons op via 088-8800 300. 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl