U bent hier

Work-Wise Direct

Work-Wise Direct helpt 120 ex-gedetineerden met succes op weg naar een betaalde baan. We bieden ex-gedetineerden een langlopend traject van 15 tot 18 maanden, intensieve begeleiding door een team van zorgprofessionals (bestaande uit een consortium van Stichting 180, Restart en Exodus) én een op maat gesneden werk-/leerplan.

Nieuwe combinatie van specialismen

We werken met een nieuwe combinatie van expertise en netwerken om ex-gedetineerden naar werk te begeleiden én te zorgen dat ze het werk duurzaam houden. Die mix bestaat uit de erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’, de inzet van arbeidsmarktspecialisten van Restart met een groot bedrijvennetwerk en een directe samenwerking met professionals van Exodus die de doelgroep goed kennen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid We willen dat ex-gedetineerden succesvol re-integreren. Dat lukt vaak het best wanneer je via je werk weer aansluiting vindt bij je omgeving. Wij vinden het belangrijk te investeren in een positieve toekomst voor ex-gedetineerden. Vanuit menselijk perspectief, vanuit ons streven naar een veilige samenleving en ook om de maatschappelijke kosten van recidive en uitkeringen terug te dringen. Omdat we hier te maken hebben met misschien wel de moeilijkste groep voor wat betreft begeleiding naar werk, is de wijze waarop we dat gaan aanpakken cruciaal.

Misschien wel de moeilijkste groep Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vaak in combinatie met serieuze gedragsproblematiek. Meestal ontbreekt het ex-gedetineerden aan vaardigheden die nodig zijn voor het vinden en houden van een baan. Wij helpen bij het aanleren en toepassen van werknemersvaardigheden. Er kan sprake zijn van multi-problematiek, zoals schulden en/of psychosociale problematiek. Ook daarbij zoeken onze begeleiders naar een manier om deze problemen het hoofd te bieden.

Erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’

Kern van onze aanpak is de erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’. Het is een beproefde methode waarbij we op het juiste moment de juiste dingen doen om de doelgroep naar werk te begeleiden en hun baan te laten houden. De trajectbegeleiders van Work-Wise Direct zijn opgeleid in de gedragsinterventie en worden continu gecoacht en begeleid tijdens de trajecten die ze met hun cliënten doorlopen. Zo monitoren en bewaken we kwaliteit en effecten.

Compleet traject per persoon Iedere cliënt heeft een eigen werk-/leertraject. Afgestemd op zijn of haar situatie en (on)mogelijkheden. Het versterken van de eigen kracht staat daarbij centraal. Cliënten worden 6 of 9 maanden intensief begeleid. Binnen de plusvariant van 9 maanden bieden we extra begeleiding gericht op wonen, schulden en zorg. Na de intensieve fase volgen er nog eens 9 maanden met vooraf vastgestelde contactmomenten als steun in de rug en stok achter de deur.

Nauwe samenwerking tussen ketens Belangrijk kenmerk van het traject is dat het al van start gaat binnen de PI (Penitentiaire Inrichting). Daarnaast krijgt de gemeente waar de cliënt woont elke zes weken een rapportage over de vorderingen in het traject. Zo nodig vindt er overleg plaats tussen de trajectbegeleider en een functionaris van de gemeente. Onze trajectbegeleiders zijn arbeidsmarktspecialisten met ruime ervaring in het toeleiden naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien hebben zij de beschikking over een groot bedrijvennetwerk van maatschappelijk betrokken werkgevers. Onze arbeidsmarktspecialisten worden geflankeerd door collega’s met specifieke ervaring met ex-gedetineerden op het gebied van schulden, wonen, sociaal netwerk en/of verslaving.

Deelnemers Work-Wise Direct staat open voor veroordeelde gedetineerden met een (geplande) detentieduur tussen 3 en maximaal 12 maanden. Op het moment van aanmelding verblijft de gedetineerde nog minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden in detentie. Deelname aan de pilot is vrijwillig.

Inhoud van een individueel traject: vier slagen

 

Slag 1 Samen met de cliënt brengen we in kaart wat zijn/haar talenten, motivatie, leerstijl en vaardigheden zijn. Ook de (on)mogelijkheden van zowel de cliënt als zijn/haar netwerk krijgen we in beeld. Op basis daarvan maken we een persoonlijk werk-/leerplan. Slag 1 duurt maximaal zes weken. Na deze zes weken wordt de gemeente waar de cliënt zich heeft gevestigd geïnformeerd over de inhoud vaBent u geïnteresseerd in Work-Wise Direct en wilt u meer weten over de inhoud van het traject of de mogelijkheden die we uw organisatie of uw gemeente(n) kunnen bieden? Neem dan contact met op met Irma van der Veen of Monique Beute via info@180.nl of 088-8800 300.n het werk-/leertraject.

Slag 2 en 3 Tijdens slag 2 en 3 heeft de cliënt een werkervaringsplaats of een baan, mogelijk aangevuld met scholing. Onze trajectbegeleiders houden intensief contact met deelnemer, werkgever en/of opleider. Ook bieden we volgens plan interventies aan gericht op het versterken van de eigen kracht en (in de Plusvariant) begeleiding gericht op wonen, schulden en mogelijke andere belemmeringen om werk te vinden. De intensiteit van de begeleiding stemmen we af op de vorderingen van de cliënt.

Slag 4 Bij de start van slag 4 heeft de cliënt een baan en/of volgt een opleiding. Er zijn minimaal drie vastgelegde contactmomenten op drie, zes en negen maanden na afsluiting van slag 3. Bij terugval intensiveren we de begeleiding weer.

Inzet Maatje op maat Tijdens slag 1 bespreken we de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger. Als de cliënt hiervoor open staat wordt een vrijwilliger tijdens een deel of het hele traject aan hem of haar gekoppeld.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in Work-Wise Direct en wilt u meer weten over de inhoud van het traject of de mogelijkheden die we uw organisatie of uw gemeente(n) kunnen bieden? Neem dan contact met op met Irma van der Veen of Monique Beute via info@180.nl of 088-8800 300.

 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl