U bent hier

Work-Wise Direct

Met Work-Wise Direct helpen we 150 ex-gedetineerden succesvol bij het vinden en houden van betaald werk. We bieden ex-gedetineerden een langlopend traject van 15 tot 18 maanden, intensieve begeleiding en een aanpak op maat.

Nieuwe combinatie van specialismen

We werken met een nieuwe combinatie van expertise en netwerken om de ex-gedetineerden naar werk te begeleiden én te zorgen dat ze het werk duurzaam houden. Die mix bestaat uit de erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’, de inzet van arbeidsmarktspecialisten met een groot bedrijvennetwerk en de directe samenwerking op teamniveau met zorgprofessionals die ruime ervaring hebben met ex-gedetineerden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Om ex-gedetineerden zich op een positieve manier staande te laten houden in de maatschappij is een betaalde baan van cruciaal belang. Work-Wise Direct helpt bij het vinden en houden van duurzaam werk. Die hulp is nodig, vanuit menselijk perspectief, vanuit de wens naar een veilige samenleving en ook om de maatschappelijke kosten van recidive en uitkeringen terug te dringen. Omdat we hier te maken hebben met misschien wel de moeilijkste groep voor wat betreft begeleiding naar duurzaam werk, is de methodiek waarmee we dit gaan aanpakken van groot belang.

Misschien wel de moeilijkste groep
Work-Wise Direct helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in combinatie met serieuze gedragsproblematiek. Vaak ontbreekt het hen aan vaardigheden die nodig zijn bij het vinden en houden van een baan. Wij begeleiden bij het aanleren en toepassen van deze vaardigheden. Daarnaast kan er sprake zijn van multi-problematiek, zoals schulden en/of psychosociale problematiek. Ook hierbij zoeken onze begeleiders naar de juiste aanpak om deze problemen het hoofd te bieden.

Erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’

Kern van onze aanpak is de erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’. Dat is een beproefde methode waarbij we op het juiste moment de juiste dingen doen om de doelgroep naar werk te begeleiden en het te houden. Onze professionele trajectbegeleiders zijn opgeleid in die interventie en worden continu gecoacht en begeleid tijdens de trajecten die ze met hun cliënten doorlopen. Zo monitoren en bewaken we kwaliteit en effecten.

Compleet traject per persoon
Iedere cliënt heeft zijn/haar eigen werk-/leertraject. Afgestemd op zijn of haar situatie en (on)mogelijkheden. Het versterken van de eigen kracht staat daarbij centraal. Cliënten worden 6 of 9 maanden intensief begeleid. Binnen de plusvariant van 9 maanden bieden we extra begeleiding gericht op wonen, schulden en zorg. Na de intensieve fase volgen er nog eens 9 maanden met vooraf vastgestelde contactmomenten als steun in de rug en stok achter de deur.

Nauwe samenwerking tussen ketens
Belangrijk kenmerk van het traject is dat het al van start gaat binnen de PI (Penitentiaire Inrichting). Daarnaast krijgt de gemeente waar de cliënt woont elke zes weken een rapportage over de vorderingen in het traject. Zo nodig vindt er overleg plaats tussen de trajectbegeleider en een functionaris van de gemeente.

Onze trajectbegeleiders zijn arbeidsmarktspecialisten met ruime ervaring in arbeidstoeleidng van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien hebben zij de beschikking over een groot bedrijvennetwerk van maatschappelijk betrokken werkgevers. Onze arbeidsdeskundigen worden geflankeerd door collega’s met specifieke ervaring met ex-gedetineerden op het gebied van wonen, sociaal netwerk, schuldproblematiek en/of verslaving.

Deelnemers
Work-Wise Direct staat open voor veroordeelde gedetineerden met een (geplande) detentieduur tussen 3 en maximaal 12 maanden. Op het moment van aanmelding verblijft de gedetineerde nog minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden in detentie. Deelname aan de pilot is vrijwillig.

Inhoud van een individueel traject; vier slagen


Slag 1
Samen met de cliënt brengen we in kaart wat zijn/haar talenten, motivatie, leerstijl en vaardigheden zijn. (On)mogelijkheden van zowel de cliënt als zijn/haar netwerk brengen we in beeld. Op basis daarvan stellen we een persoonlijk werk-/leerplan op. Slag 1 duurt maximaal zes weken. Na deze zes weken wordt ook de gemeente geïnformeerd over de inhoud van het werk-/leertraject.

Slag 2 en 3
Tijdens slag 2 en 3 heeft de cliënt een werkervaringsplaats of een baan, mogelijk aangevuld met scholing. Onze trajectbegeleiders houden intensief contact met deelnemer, werkgever en/of opleider. Ook bieden we volgens plan interventies aan die zich richten op het versterken van de eigen kracht en (in de Plusvariant) begeleiding gericht op wonen, schulden en zorg. De intensiteit van de begeleiding stemmen we af op de vorderingen van de cliënt.

Slag 4
Bij de start van slag 4 heeft de cliënt een baan en/of volgt een opleiding. Er zijn minimaal drie vastgelegde contactmomenten op drie, zes en negen maanden na afsluiting van slag 3. Bij tussentijdse terugval intensiveren we onze begeleiding weer.

Inzet Maatje op maat
Tijdens slag 1 bespreken we de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger. Als de cliënt hiervoor openstaat wordt een vrijwilliger tijdens een deel of het hele traject aan hem of haar gekoppeld.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in Work-Wise Direct en wilt u meer weten over de inhoud van het traject of de mogelijkheden die we uw organisatie of uw gemeente(n) kunnen bieden? Neem dan contact met op met Irma van der Veen of Monique Beute via info@180.nl of 088-8800 300.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl