U bent hier

YOUTURN

Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen beheren we de basismethodiek YOUTURN, waarmee sinds 2010 alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) werken. In YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Met deze methodiek kunnen de pedagogisch professionals en de docenten in alle JJI’s de jongeren op een eenduidige en duidelijke manier bejegenen en behandelen.

Over het programma

Belangrijk van het gebruik van YOUTURN is dat de tijd ‘binnen’ zo goed mogelijk wordt benut om het recidiverisico terug te dringen en een geslaagde resocialisatie voor te bereiden.

YOUTURN bestaat uit vijf fases. Afhankelijk van het oordeel van de rechter doorlopen jongeren één of meer fases van de methodiek. De eerste drie fases vinden binnen de inrichting plaats, de laatste twee buiten de inrichting.

Kenmerkend voor YOUTURN zijn de geprotocolleerde instroomfase met screeningsinstrumenten, de aandacht voor ouderparticipatie, het veiliger maken van het leefklimaat met behulp van de groepsbijeenkomsten, frequente gesprekken tussen mentor en jongere over het gedrag op de groep en meetbare leerdoelen. De jongeren leren van hun trainers (medewerkers van de groep en docenten van de school) omgaan met boosheid, lastige morele keuzes en hoe ze zich sociaal vaardig kunnen gedragen. De jongeren helpen elkaar, begeleid door trainers, om moeilijke situaties op te lossen. 

Voor de jongeren brengt YOUTURN duidelijkheid en continuïteit. Ze weten altijd precies hoe hun dagprogramma eruit ziet en wat er van ze wordt verlangd. Ook bij een eventuele overplaatsing, want alle JJI’s werken volgens dezelfde methodiek: de behandeling wordt gewoon voortgezet en de bejegening is hetzelfde.

Opleiding voor de professionals

Om met YOUTURN te kunnen werken, volgen medewerkers van justitiele jeugdinrichtingen een 3-daagse opleiding tot YOUTURN A-trainer. Stichting 180 heeft deze training ter accreditatie voorgelegd aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Registerplein. Hierbij zijn er resp. 36,0 en 6,0 accreditatiepunten aan de opleiding toegekend. 

Meer informatie

Voor trainingsdata en inschrijving kijk in de Agenda.

Wilt u meer informatie over YOUTURN en de opleiding voor professionals, neem dan contact op met Anna Hulsebosch (inhoudelijk beheerder YOUTURN) via annahulsebosch@180.nl of 088-8800 341.

 

Categorie: 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl