U bent hier

 • Work-Wise Direct helpt 120 ex-gedetineerden met succes op weg naar een betaalde baan. We bieden ex-gedetineerden een...
  Lees verder
 • Stapstenen is een motiverende groepstraining voor jongeren van twaalf tot achttien jaar met uiteenlopende klachten als...
  Lees verder
 • ‘Aan de Slag’ is een erkende interventie voor jongeren van 12 tot 23 jaar die problemen hebben met het afronden van hun...
  Lees verder
 • Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen beheren we de basismethodiek YOUTURN, waarmee sinds 2010 alle Justitiële...
  Lees verder
 • TOPs! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid...
  Lees verder
 • Work-Wise doet alles wat ervoor nodig is om te zorgen dat risicojongeren en volwassenen met gedragsproblemen een...
  Lees verder
 • Work-Wise doet alles wat ervoor nodig is om te zorgen dat kwetsbare jongeren en risicojongeren een opleiding afmaken,...
  Lees verder
 • Aan de Slag is een individueel programma dat wordt ingezet voor jongeren met veelzijdige problematiek waarbij deze...
  Lees verder
 • Jongeren in de residentiële of ambulante jeugdzorg worden vaak gekenmerkt door antisociaal of delinquent gedrag. Om...
  Lees verder
 • Jongeren in de residentiële of ambulante jeugdzorg worden vaak gekenmerkt door antisociaal of delinquent gedrag. Om...
  Lees verder
 • Een Solide Basis voor de Toekomst is een erkende interventie voor meisjes van 14 tot 19 jaar. De interventie richt zich...
  Lees verder
 • ‘Aan de Slag’ is een Work-Wise programma volledig gericht op het afronden van een beroepsopleiding en het verkrijgen en...
  Lees verder
 • Leren van Delict is een individuele, cognitief-gedragsmatige training voor jongeren die een (gewelddadig) delict...
  Lees verder
 • Brains4Use is een interventie die wordt ingezet bij jongeren met problematisch middelengebruik. Doel van de interventie...
  Lees verder
 • Het programma Vrije Tijd; Wat nu?! is een programma voor jongeren van 12 tot 24 jaar binnen het Voortgezet Speciaal...
  Lees verder
 • Het programma Vrije Tijd; Wat nu?! is een programma voor jongeren van 12 tot 24 jaar die problemen hebben hun vrije...
  Lees verder
 • Brains4Use is een interventie die wordt ingezet om het middelengebruik terug te dringen bij jongeren in justitiële...
  Lees verder
 • De interventie In Control! draagt bij aan een minder egocentrische en minder negatieve manier van situaties...
  Lees verder
 • De interventie In Control! draagt bij aan een minder egocentrische en minder negatieve manier van situaties...
  Lees verder
 • De interventie Sociale Vaardigheden op Maat leert jongeren zich beter te handhaven in verschillende sociale situaties,...
  Lees verder
 • Intervisie is een gespreksvorm tussen medewerkers waarin taken, doelen en de daaraan gerelateerde problemen worden...
  Lees verder
 • De interventie Sociale vaardigheden op maat leert jongeren zich beter te handhaven in verschillende sociale situaties,...
  Lees verder
 • Out of the Circle is een training voor jeugdige plegers van seksueel geweld, gericht op het verminderen van recidive....
  Lees verder
 • Met Agressieregulatie op Maat wordt gewerkt aan het verbeteren van de zelfregulatie van een jongere met een forse...
  Lees verder
 • De SAVRY is een risicotaxatie-instrument speciaal ontwikkeld om het geweldsrisico bij adolescenten van 12 tot 18 jaar...
  Lees verder
 • Een belangrijke succesfactor in het verstevigen van de positie van jongeren is het vergroten van de competenties van...
  Lees verder
 • Stichting 180 speelt in op de belangrijkste thema’s die spelen binnen het onderwijs. Daarbij richten we ons met name op...
  Lees verder
 • Stichting 180 verbindt de domeinen van onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg om te komen tot succesvolle trajecten voor...
  Lees verder
 • Oplossingen door de keten heen vergroten de effectiviteit. Dat is de overtuiging van 180 en de basis voor ons werk op...
  Lees verder

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl